Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Процедури за вземане на извадки за приемане, основани на принципа на разпределение на приоритетите (APP). Част 2: Координирани планове за единично вземане на извадки за приемане на извадки по качествени признаци

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-12 още

Статистическа интерпретация на данни. Сравняване на две средни стойности в случай на двойни наблюдения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Статистическа интерпретация на данни. Мощност на критериите, отнасящи се до средните стойности и дисперсиите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Статистика. Речник и означения. Част 1: Основни статистически термини и термини, използвани във вероятностите

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-12 още

Статистика. Речник и означения. Част 2: Приложна статистика

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-12 още

Статистика. Речник и означения. Част 3: Планиране на експерименти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Статистика. Речник и означения. Част 4: Вземане на извадки при изследване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-12 още

Процедури за вземане на извадка за проверка чрез променливи. Част 1: Спецификация за планове за единично вземане на извадка, индексирани по граница за качество за приемане (AQL) за контрол партида по партида за една характеристика на качеството и една AQL (ISO 3951-1:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Процедури за вземане на извадка за проверка чрез променливи. Част 5: Последователни планове за вземане на извадка, индексирани по граница на качество за приемане (AQL) за проверка чрез променливи (известно стандартно отклонение) (ISO 3951-5:2006)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Последователни планове за вземане на извадки за проверка чрез променливи на процент несъответстващи (известно стандартно отклонение) (ISO 39511:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от измерване. Част 1: Общи принципи и определения

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-12 още

Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от измерване. Част 2: Основен метод за определянето на повторяемост и възпроизводимост при стандартен метод за измерване (ISO 5725-2:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Точност (истинност и прецизност) на методи за измерване и получените резултати. Част 3: Междинни мерки на прецизността на стандартен метод за измерване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-12 още

Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от измерване. Част 4: Основни методи за определяне на истинността на стандартен метод за измерване (ISO 5725-4:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Точност (истинност и прецизност) на методи за измерване и получените резултати. Част 5: Алтернативни методи за определяне на прецизността на стандартен метод за измерване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-12 още

Точност (истинност и прецизност) на методи и резултати от измерване. Част 6: Използване на стойности за точност в практиката

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Контролни карти. Част 1: Общо ръководство (ISO 7870-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Контролни карти. Част 2: Контролни карти на Shewhart (ISO 7870-2:2013)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-12 още