Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Безопасност на индустриални кари. Електрически/електронни изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ЕРГ 14 още

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-88 още

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло заградени съоръжения за игра

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-88 още

Ударопоглъщаща настилка за площадки за игра. Методи за изпитване за определяне на ударопоглъщането

50.60 Край на гласуването

ТК-88 още

Средства за защита на дървесината. Определяне на превантивното действие срещу Reticulitermes термити (термити, разпространени в Европа) (Лабораторен метод)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Машини за пренасяне, разпръскване и разпределяне на бетон и разтвор. Изисквания за безопасност

00.60 Край на прегледа

ТК-100 още

Газова инфраструктура. Тръбопроводи за максимално работно налягане до 16 bar включително. Част 5: Обслужващи линии. Специфични функционални изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-60 още

Сили за отваряне и затваряне. Метод за изпитване. Част 2: Врати

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още

Изпълнение на специални геотехнически работи. Шпунтови стени, комбинирани шпунтови стени, едромодулни стени

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-2 още

Безопасност на кранове. Изисквания за опазване на здравето и за безопасност. Част 2: Ограничителни и индикаторни устройства

40.60 Край на общественото допитване

ТК-31 още

Железопътна техника. Букси. Търкалящи лагери

20.60 Край на периода за коментари

ТК-70 още

Железопътна техника. Букси. Греси

20.60 Край на периода за коментари

ТК-70 още

Железопътна техника. Букси. Експлоатационни изпитвания

20.60 Край на периода за коментари

ТК-70 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Изисквания и методи за изпитване на съединители

50.60 Край на гласуването

ТК-1 още

Пластмасови тръбопроводни системи. Вентили от полиетилен (РЕ). Метод за изпитване устойчивост на огъване между опори

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-81 още

Еластични подови покрития. Подложки от пресуван корк. Изисквания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмасови тръбопроводни системи. Тръби от полиетилен (РЕ). Метод за изпитване устойчивост на вътрешно налягане след прилагане на притискане

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още