Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 5-3: Ниво за предаване на данни при използване на DLMS/COSEM (IEC 62056-5-3:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 6-1: Система за идентификация на обекти (OBIS) (IEC 62056-6-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 7-3: Жични и безжични комуникационни профили M-Bus за местни и квартални мрежи (IEC 62056-7-3:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 7-5: Профили на предаване на локални данни за локални мрежи (ЛМ) (IEC 62056-7-5:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 7-6: Трипластов комуникационен профил, създаден във връзка и на базата на HDLC (IEC 62056-7-6:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 8-3: Комуникационен профил PLC S-FSK за съседни мрежи (IEC 62056-8-3:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 8-5: Теснолентови комуникационни профили за съседни мрежи (IEC 62056-8-5:2017/Cor.1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 8-5: Теснолентови комуникационни профили за съседни мрежи (IEC 62056-8-5:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 8-6: Високоскоростен PLC ISO/IEC 12139-1 профил за съседни мрежи (IEC 62056-8-6:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 9-7: Комуникационни профили за мрежи TCP-UDP/IP (IEC 62056-9-7:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Приемен контрол. Част 11: Общи методи за приемен контрол (IEC 62058-11:2008, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Приемен контрол. Част 21: Специфични изисквания за електромеханични електромери за активна енергия (класове 0,5, 1 и 2 и индекси за клас А и В) (IEC 62058-21, c промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Приемен контрол. Част 31: Специфични изисквания за статични електромери за активна енергия (класове 0,2 S, 0,5 S, 1 и 2 и индекси за клас A, B и C)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Уреди за измерване на електрическа енергия. Надеждност. Част 31-1: Ускорени изпитвания за безотказност. Повишена температура и влажност IEC 62059-31-1:2008 (EQV)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електрическа измервателна апаратура. Надеждност. Част 32-1: Устойчивост. Изпитване на стабилността на метрологични характеристики чрез прилагане на повишена температура (IEC 62059-32-1:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Надеждност. Част 41: Прогнозирана безотказност (IEC 62059-41:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 24: Статични електромери за реактивна енергия при основна честота (класове 0,5 S, 1 S, 1, 2 и 3) (IEC 62053-24:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 24: Статични електромери за реактивна енергия при основна честота (класове 0,5 S, 1S, 1, 2 и 3)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още