Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 4-5: Централно отопление и охлаждане, модули М3-8-5, М4-8-5, М8-8-5, М11-8-5

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Противопожарна защита за системи за разпределение на въздуха в сградите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на използването на отопление, вентилация и климатизация. Част 1: Електронни устройства за регулиране на отделни зони. Модули М3-5, М4-5, М5-5

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Противопожарни клапи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Определяне на критериите за характеристики на системи за вентилация в жилищни сгради

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Разпространение на въздуха. Измервания в обитавана зона с климатизиране/вентилиране на помещения, за да се оценят топлинните и акустични условия

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Елементи на тръбопроводната мрежа, класификация на течовете и изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Въздухопроводна мрежа. Чистота на системите за вентилация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Въздушни филтри за обща вентилация. Стандартизирани размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Разширено приложение на резултатите от изпитванията на устойчивост на огън за обслужващи инсталации. Част 1: Вентилационни тръбопроводи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Вентилация на сгради. Измерване на дебита на въздуха в системите за вентилация. Методи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Разпространение на въздуха. Аеродинамично изпитване и оценка за прилагане на смесен поток: неизотермична процедура за студена струя

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Изпитване на характеристиките на съставни части за жилищни сгради. Мултифункционални балансирани агрегати за вентилация на еднофамилни жилища, включително термопомпи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 13: Изчисляване на охлаждащи системи (модул М4-8). Общи положения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 15: Изчисляване на системи за охлаждане (модул М4-7). Акумулиране

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 17: Указания за надзор на системите за вентилация и климатизация (модули M4-11, M5-11, M6-11, M7-11)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 3: За нежилищни сгради. Изисквания за характеристиките на инсталациите за вентилация и климатизация на помещения (модули М5-1, М5-4)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Вентилация на сгради. Част 5-1: Методи за изчисляване на енергийните потребности на системите за вентилация и климатизация (модули M5-6, M5-8, M6-5, M6-8, M7-5, M7-8). Метод 1: Разпределение и генериране

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-41 още