Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Топлоизолация на строителни съоръжения и промишлени инсталации. Определяне на проектен коефициент на топлопроводност (ISO 23993:2008, коригирано издание 2009-10-01)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Цялостна оценка на енергийните характеристики на сгради. Част 1: Обща рамка и процедури (ISO 52000-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Показатели, изисквания, рейтинги и сертификати. Част 1: Основни аспекти и приложение на цялостните енергийни характеристики (ISO 52003-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Външни климатични условия. Част 1: Преобразуване на климатичните данни за енергийни изчисления (ISO 52010-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Енергийни нужди от отопление и охлаждане, вътрешни температури и осезаем и латентен отоплителeн товар. Част 1: Процедури за изчисление (ISO 52016-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Осезаем и латентен отоплителен товар и вътрешни температури. Част 1: Общи процедури на изчисление (ISO 52017-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Показатели за частични изисквания за енергийните характеристики на сгради, свързани с баланса на топлинна енергия и свойствата на сградата. Част 1: Преглед на възможностите (ISO 52018-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Топлинни, слънчеви и светлинни свойства на компоненти и елементи на сгради. Част 1: Опростен метод за изчисляване на слънчеви и светлинни характеристики на устройства за предпазване от слънцето, комбинирани с остъкление (ISO 52022-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Топлинни, слънчеви и светлинни свойства на компоненти и елементи на сгради. Част 3: Подробен метод за изчисляване на слънчеви и светлинни характеристики за устройства за предпазване от слънцето, комбинирани с остъкление (ISO 52022-3:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Принос на сградната автоматизация, регулиране и техническо управление на сгради. Част 1: Обща рамка и процедури (ISO 52120-1:2021, коригирана версия 2022-09)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Система за техническо управление на сгради. Част 1: Модул М10-12 (ISO 52127-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Характеристики на сгради. Откриване на топлинни, въздушни и влажностни нередности в сгради чрез инфрачервени методи. Част 3: Квалификация на операторите на съоръжения, анализаторите на данни и съставителите на протоколи (ISO 6781-3:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Компоненти на сгради и елементи на сгради. Топлинно съпротивление и коефициент на топлопреминаване. Методи за изчисление (ISO 6946:2017, коригирана версия 2021-12)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлоизолация. Режими на топлопренасяне и свойства на материалите. Речник (ISO 9251:1987)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на сгради. Определяне на въздухопропускливост на сгради. Метод с поддържане на постоянно налягане с вентилатор (ISO 9972:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на остъклителни системи за жилищни сгради. Процедура за изчисляване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-96 още

Енергийни характеристики на сгради. Цялостна оценка на енергийните характеристики на сгради. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52000-1 (ISO/TR 52000-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Енергийни характеристики на сгради. Показатели, изисквания, рейтинги и сертификати. Част 2: Обяснение и обосновка на ISO 52003-1 (ISO/TR 52003-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още