Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на стабилността при съхранение на модифицирани битуми

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-67 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови покривни хидроизолационни мушами. Правила за вземане на извадки

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Свързващи вещества, смесени свързващи вещества и готови смеси за подови замазки на основа на калциев сулфат. Част 1: Определения и изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-4 още

Свързващи вещества за подови замазки на основата на калциев сулфат. Част 2: Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-4 още

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на тунели и свързани с тях подземни съоръжения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на тунели и свързани с тях подземни съоръжения. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на депа, на междинни станции за прехвърляне или за вторично задържане на течни отпадъци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на площадки за разполагане и съхранение на твърди отпадъци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни‚ пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации. Определяне на устойчивост срещу градушка

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на свойствата при опън на битумни свързващи вещества чрез метод за изпитване на опън

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на кохезията на битумни свързващи вещества чрез изпитване с махало

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на свойствата при опън на модифицирани битуми чрез изпитване на дуктилитета

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-67 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни мостове и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Определяне на якост на сцепление

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на сцеплението на битумни емулсии чрез изпитване с потапяне във вода

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи материали. Зрителен образ на полимерна дисперсия в полимерно модифицирани битуми

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни мостове и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Определяне на якост на срязване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на динамичния вискозитет на битум и на битумни свързващи вещества по метода с конус и пластина

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Армирани битумни мушами за покривни хидроизолации. Определения и характеристики

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още