Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изпитване на втвърден бетон. Част 12: Определяне на устойчивостта на карбонизация на бетон. Метод на ускорена карбонизация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 13: Определяне на секантен модул на еластичност при натиск

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 14: Полуадиабатен метод за определяне на топлина, отделена от бетона по време на неговото втвърдяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 15: Адиабатен метод за определяне на топлина, отделена от бетона по време на неговото втвърдяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 16: Определяне на съсъхването на бетон

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 17: Определяне на пълзене на бетон при натиск

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 18: Определяне на коефициента на миграция на хлориди

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 2: Приготвяне и отлежаване на пробни тела за изпитване на якост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 4: Якост на натиск. Спецификация на машини за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 5: Якост на опън при огъване на пробни тела

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 6: Якост на опън при разцепване на пробни тела

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 7: Плътност на втвърден бетон

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на втвърден бетон. Част 8: Дълбочина на проникване на вода под налягане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на бетон в конструкции. Част 1: Ядки. Изрязване, проверка и изпитване на натиск

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитване на бетон в конструкции. Част 2: Изпитване без разрушаване. Определяне на големината на отскок

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още