Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне якостта на огъване при постоянно натоварване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-55 още

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство. Национално приложение (NА)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на разрушаващо натоварване в отвор за центриращ щифт

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-55 още

Методи за изпитване на естествени скални материали. Определяне на геометричните характеристики на елементи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-55 още

Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1: Изисквания

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1: Изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Скални материали за хидротехническо строителство. Част 1: Изисквания

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Скални материали за хидротехническо строителство. Част 2: Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Трошен камък за ж.п. линии

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Трошен камък за ж.п. линии

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Трошен камък за ж.п. линии

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и устойчивост на изветряне на скални материали. Част 2: Изпитване с магнезиев сулфат

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и устойчивост на изветряне на скални материали. Част 3: Изпитване с кипене на повърхностно изветрял базалт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и устойчивост на изветряне на скални материали. Част 3: Изпитване с кипене на повърхностно изветрял базалт

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и устойчивост на изветряне на скални материали. Част 4: Определяне на съсъхването

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и устойчивост на изветряне на скални материали. Част 5: Определяне устойчивост на термичен шок

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-5 още

Изпитвания за определяне на топлинни характеристики и устойчивост на изветряне на скални материали. Част 6: Определяне на устойчивост на замръзване и размръзване в присъствието на сол (NaCl)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още