Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-1: Общи правила и правила за сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 1-2: Общи правила. Проектиране на конструкции срещу въздействие от пожар

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 2: Основни правила и правила за мостове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част 2: Общи правила и правила за мостове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 1: Общо въведение (ISO 12944-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 2: Класификация на околните среди (ISO 12944-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 3: Правила при проектиране (ISO 12944-3:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Бои и лакове. Антикорозионна защита на стоманени конструкции чрез защитни лаковобояджийски системи. Част 4: Видове повърхност и подготовка на повърхността (ISO 12944-4:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-101: Алтернативен метод на взаимодействие за елементи, подложени на огъване и натиск

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 167 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 167 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 167 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 167 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 167 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 167 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 167 още