Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Плътни спечени метални материали и твърди сплави. Определяне на плътност (ISO 3369:2006)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Изпитване на твърдост по Rockwell (скала А). Част 1: Метод за изпитване (ISO 3738-1:1982)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Определяне на твърдост по Rockwell (скала А). Част 2: Изготвяне и калибриране на стандартни образци (ISO 3738-2:1988)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Определяне на общото съдържание на въглерод. Гравиметричен метод (ISO 3907:2009)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Определяне съдържанието на неразтворим (свободен) въглерод. Гравиметричен метод (ISO 3908:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Метални прахове. Определяне на насипна плътност. Част 1: Метод с фуния (ISO 3923-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Метални прахове, с изключение на прахове за твърди сплави. Определяне на уплътняемостта посредством едноосово уплътняване (ISO 3927:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Пробни тела за изпитване на умора (ISO 3928:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Прахове метални. Определяне на плътност след стръскване (ISO 3953:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Прахове за прахово-металургични цели. Вземане на проби (ISO 3954:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Порести спечени метални материали. Определяне пропускливостта на флуиди (ISO 4022:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Спечени твърди сплави. Вземане на проби и изпитване (ISO 4489:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Метални прахове. Определяне скоростта на изтичане чрез калибрирана фуния (флоуметър на Hall) (ISO 4490:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Метални прахове. Определяне съдържанието на кислород чрез редукционни методи. Част 1: Общи насоки (ISO 4491-1:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Метални прахове. Определяне съдържанието на кислород чрез редукционни методи. Част 2: Загуба на маса при редукция с водород (загуба на водород) (ISO 4491-2:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Прахове метални. Определяне съдържанието на кислород чрез редукционни методи. Част 3: Кислород, редуцируем с водород (ISO 4491-3:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Метални прахове. Определяне съдържанието на кислород чрез редукционни методи. Част 4: Определяне на общото съдържание на кислород чрез редукция-екстракция (ISO 4491-4:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Метални прахове с изключение на прахове за твърди сплави. Определяне на измененията в размерите, свързани с уплътняване и спичане (ISO 4492:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още