Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Феротитан. Тегловен метод за определяне съдържанието на силиций

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феротитан. Обемен метод за определяне съдържанието на алуминий

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феротитан. Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфор

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феротитан. Обмен метод за определяне съдържанието на титан

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феротитан. Полярографски и фотометричен метод за определяне съдържанието на мед

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Фероманган и феросиликоманган. Определяне съдържанието на манган. Потенциометричен метод (ISO 4159:1978)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Фероманган и феросиликоманган. Определяне съдържанието на манган. Потенциометричен метод (ISO 4159:1978)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Фероникел. Определяне съдържанието на никел. Гравиметричен метод с диметилглиоксим (ISO 6352:1985)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Фероникел. Определяне съдържанието на кобалт. Пламъков атомно-абсорбционен спектрометричен метод (ISO 7520:1985)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Никел, фероникел и никелови сплави. Определяне съдържанието на сяра. Метод с йодометрично титриране след изгаряне в индукционна пещ (ISO 7527:1985)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Блокове за претопяване или парчета от фероникел. Вземане на проби за анализ (ISO 8050:1988)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Фероникел. Определяне съдържанието на силиций. Гравиметричен метод (ISO 8343:1985)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Фероникел. Спецификация и изисквания за доставка (ISO 6501:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-20 още

Фероникел. Определяне съдържанието на сяра. Метод с абсорбция на инфрачервени лъчи след изгаряне в индукционна пещ (ISO 7526:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-20 още

Гранули от фероникел. Вземане на проби за химичен анализ (ISO 8049:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-20 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 132 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 132 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 155 още