Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Корозия на метали и сплави. Ръководство за подбор на методи за защита срещу атмосферна корозия (ISO 11303:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Указания за експониране и оценяване на метали и сплави в повърхностния слой на морската вода (ISO 11306:1998)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Ръководство за оценяване на питингова корозия (ISO 11463:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитвания на корозия в изкуствена атмосфера. Ускорено изпитване на открито чрез периодично впръскване на солен разтвор (Scab изпитване) (ISO 11474:1998)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитване за корозия на умора. Част 1: Серии на неуспешни изпитвания (ISO 11782-1:1998)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитване за корозия на умора. Част 2: Изпитване за разпространение на пукнатини с използване на предварително напукани пробни образци (ISO 11782-2:1998)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Класификация на ниска корозионна агресивност в стайна атмосфера. Част 1: Определяне и оценяване на корозионна агресивност в стайна атмосфера (ISO 11844-1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Класификация на ниска корозионна агресивност в стайна атмосфера. Част 2: Определяне на корозионното действие в стайна атмосфера (ISO 11844-2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Класификация на ниска корозионна агресивност в стайна атмосфера. Част 3: Измерване на параметрите на обкръжаващата среда, влияещи върху стайната корозионна агресивност (ISO 11844-3:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Определяне устойчивостта към интеркристална корозия на алуминиеви сплави, подлежащи на термообработка за получаване на преситен твърд разтвор (ISO 11846:1995)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-42 още

Катодна защита на стомана в бетон (ISO 12696:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Електрохимично измерване с повторно активиране на кинетичния потенциал чрез метода на двойния контур (основан на метода на Cihal) (ISO 12732:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Катодна защита на пристанищни инсталации (ISO 13174:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Катодна защита. Нива на компетентност на лица, работещи в областта на катодна защита. Основа на схема за сертификация (ISO 15257:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Оценяване на напукванията при корозия под напрежение чрез изпитване на капково изпаряване (ISO 15324:2000)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Анодно изпитване за оценяване на интеркристална корозия на податливи на термична обработка сплави на алуминия (ISO 15329:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Ускорено изпитване в серия с излагане на пари на киселинна сол в сухи и влажни условия (ISO 16151:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитвания на ускорена циклична корозия при излагане на въздействие на отложени соли от синтетична океанска вода. "Сухи" и "мокри" условия при постоянна абсолютна влажност (ISO 16536:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още