Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Сплави оловно-антимонови. Фотометричен и титриметричен методи за определяне съдържанието на арсен

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-20 още

Сплави оловно-антимонови. Титриметричен метод за определяне съдържанието на антимон

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-20 още

Сплави оловно-антимонови. Фотометричен метод за определяне съдържанието на желязо

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-20 още

Сплави твърди металокерамични. Определяне съдържанието на ниобий

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави твърди металокерамични. Определяне съдържанието на тантал от 3 до 15 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави твърди металокерамични. Определяне съдържанието на желязо

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави цинкови. Комплексометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на алуминий

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-20 още

Сплави твърди металокерамични. Определяне съдържанието на тантал от 0, 5 до 10 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави твърди металокерамични. Методи за химически анализ. Общи указания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Сплави цинкови. Фотометричен метод за определяне съдържанието на калай

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-20 още

Кадмий. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Метали с висока чистота. Методи за химически анализ. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Телур технически. Определяне съдържанието на мед от 0, 01 до 0,5 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Телур технически. Определяне съдържанието на желязо от 0,05 до 0,5 %

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Телур технически. Методи за химически анализ. Общи указания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Селен технически. Определяне съдържанието на желязо

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Селен технически. Определяне съдържанието на мед

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Селен технически. Методи за химически анализ. Общи указания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още