Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Суров нефт и течни или твърди нефтопродукти. Определяне на плътност или относителна плътност. Методи с капилярен пикнометър и градуиран бикапилярен пикнометър (ISO 3838:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне разпределението на обхвата на кипене. Метод на газова хроматография (ISO 3924:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Втечнен нефтен газ и леки въглеводороди. Определяне на плътност или относителна плътност. Метод с ареометър под налягане (ISO 3993:1984)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 1: Определяне на данните за прецизност относно методите за изпитване. Изменение 1 (ISO 4259-1:2017/Amd 1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 1: Определяне на данните за прецизност относно методите за изпитване. Изменение 2 (ISO 4259-1:2017/Amd. 2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 1: Определяне на данните за прецизност относно методите за изпитване (ISO 4259-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 2: Тълкуване и приложение на данните за прецизност относно методите за изпитване. Изменение 1 (ISO 4259-2:2017/Amd 1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 2: Тълкуване и приложение на данните за прецизност относно методите за изпитване (ISO 4259-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 2: Тълкуване и приложение на данните за прецизност относно методите за изпитване (ISO 4259-2:2017). Поправка 1

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 3: Наблюдение и проверка на публикуваните данни за прецизност относно методите за изпитване (ISO 4259-3:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти и сродни продукти. Прецизност на методите за измерване и на резултатите. Част 4: Използване на диаграми за статистически контрол за валидиране на статуса "под статистически контрол" при изпълнението на стандартен метод за изпитване в една лаборатория (ISO 4259-4:2021, коригирана версия 2023-10)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне на пепел (ISO 6245:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтопродукти. Определяне съдържанието на сяра. Енергийнодисперсионна рентгенофлуоресцентна спектрометрия (ISO 8754:2003)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Определяне на способността на запалими течности да поддържат горенето (ISO 9038:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-39 още

Нефтена промишленост. Терминология. Част 1: Суровини и продукти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтена промишленост. Терминология. Част 2: Свойства и изпитвания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтена промишленост. Терминология. Част 3: Проучване и добив

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Нефтена промишленост. Терминология. Част 4: Нефтопреработване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още