Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част E03: Устойчивост на цвета на хлорна вода (вода от плувни басейни) (ISO 105-E03:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част E04: Устойчивост на цвета на пот (ISO 105-E04:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част E05: Устойчивост на цвета срещу петна: киселини (ISO 105-E05:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част E06: Устойчивост на цвета срещу петна: Алкалии (ISO 105-E06:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Методи за изпитване устойчивостта на цвета. Част E06: Устойчивост на цвета на петна: Алкалии (ISO 105-E06:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част E07: Устойчивост на цвета на петна от вода (ISO 105-E07:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E08: Устойчивост на обагрянията на гореща вода (ISO 105-E08:1994)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част E09: Устойчивост на цвета на кипяща вода (ISO 105-E09:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E10: Устойчивост на обагрянията при декатиране (ISO 105-E10:1994)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E11: Устойчивост на обагрянията на пропарване (ISO 105-E11:1994)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част E12: Устойчивост на цвета на алкално тепане (ISO 105-E12:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E13: Устойчивост на обагрянията на кисело тепане: тежки условия (ISO 105-E13:1994)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част E13: Устойчивост на обагрянията на кисело тепане: меки условия (ISO 105-E14:1994)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част E16: Устойчивост на цвета на платове за тапицерия спрямо водни петна (ISO 105-E16:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на цвета. Част G01: Устойчивост на цвета на азотни оксиди (ISO 105-G01:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част G02: Устойчивост на обагрянията на дим от изгорели газове (ISO 105-G02:1993, включително техническа поправка 1:1995)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част G03: Устойчивост на обагрянията на озон в атмосферата (ISO 105-G03:1993)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстил. Изпитвания за устойчивост на обагрянията. Част J01: Основни принципи за измерване на цвета на повърхността (ISO 105-J01:1999)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още