Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Осигуряване на продукти за космическа техника. Изисквания за осигуряване на процеса и качеството за технологиите за синтез на метален прахов слой за приложения в космическото пространство

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукт за космическа техника. Материали, механични части и процеси

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Осигуряване на продукти за космическа техника. Осигуряване на софтуерен продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Верификация

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Космическа околна среда

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Част 10-06: Спецификация с технически изисквания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Референтна координатна система

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Техника, отчитаща човешките фактори

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Метод за изчисляването на получено лъчение и неговото въздействие, политика за граници на проекта

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Управление на интерфейс

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Общи изисквания за проектиране на системи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Определяне на нивата на технологична готовност (TRLs) и критерии за оценяване (ISO 16290:2013, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Многократно пакетиране на данни, проектиране и изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Зареждане на космически транспортни средства

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Електромагнитна съвместимост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Фотоелектрически модули и съставни части

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-0/ПС-15 още

Космическа техника. Изисквания за интерфейс на електрозахранването

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-0/ПС-15 още