Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с външен диаметър на обвивката 125 µm. Част 101: Обтегната структура, влакно с номинален диаметър на сърцевината 62,5 µm и външен диаметър 0,9 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивката 125 µm. Част 103: Кабел полусвободен с повишена устойчивост, симплексен, с 62,5/125 µm GI номинален диаметър на нишката и външен диаметър 2,74 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивката 125 µm. Част 104: Кабел полусвободен с повишена устойчивост, дуплексен, с 62,5/125 µm GI номинален диаметър на нишката и външен диаметър 4,95 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивката 125 µm. Част 105: Кабел полусвободен с повишена устойчивост, дуплексен, с 62,5/125 µm GI номинален диаметър на нишката и външен диаметър 5,72 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивката 125 µm. Част 106: Кабел, полусвободен, с номинален диаметър на нишката 62,5/125 µm GI и външен диаметър 0,9 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивката 125 µm. Част 200: Кабел, полусвободен, с номинален диаметър на нишката 9/125 µm GI и външен диаметър 0,9 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивката 125 µm. Част 201: Кабел, полусвободен, с номинален диаметър на нишката 9/125 µm SM и външен диаметър 1,8 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивката 125 µm. Част 202: Кабел, полусвободен, с повишена устойчивост, дуплексен, с номинален диаметър на нишката 9/125 µm SM и външен диаметър 2,74 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Оптични кабели с диаметър на обвивката 125 μm. Част 301: Обтегната структура, 50/125 µm GI номинален диаметър на нишката и външен диаметър 1,8 mm. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични, модулирани, правоъгълни съединители с правоъгълни щифтове с продължителна работна температура 175 °C (или 125 °C). Част 001: Технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични, модулирани, правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове с продължителна работна температура 175 °C (или 125 °C). Част 002: Технически изисквания и подреждане на контактите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични модулирани правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове с продължителна работна температура 175 °C (или 125 °C). Част 003: Правоъгълни щифтове. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични модулирани правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове, работещи при продължителна температура 175 °C (или 125 °C). Част 011: Щепсел, размер 1, клас А, С и Е. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични модулирани правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове, работещи при продължителна температура 175 °C (или 125 °C). Част 012: Гнездо за щепсел, размер 1, клас А, С и Е. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични модулирани правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове, работещи при продължителна температура 175 °C (или 125 °C). Част 013: Щепсел, размер 1, със закрепващ блок, клас B и F. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични модулирани правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове, работещи при продължителна температура 175 °C (или 125 °C). Част 014: Гнездо за щепсел, размер 1, със закрепващ блок, клас B и F. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични модулирани правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове, работещи при продължителна температура 175 °C (или 125 °C). Част 021: Щепсел, размер 2, без монтажни отвори, клас A, С и Е. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Авиационна и космическа техника. Електрически и оптични модулирани правоъгълни съединители, правоъгълни щифтове, работещи при продължителна температура 175 °C (или 125 °C). Част 022: Щепсел, размер 2, с монтажни отвори, клас А, С и Е. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още