Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-20: Определение за услуга на приложния слой. Елементи тип 20 (IEC 61158-5-20:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-22: Определение за услуга за приложен слой. Елементи тип 22 (IEC 61158-5-22:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-24: Определение за услуга на приложния слой. Елементи тип 24 (IEC 61158-5-24:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-3: Определение за услуга на приложния слой. Елементи тип 3 (IEC 61158-5-3:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-5: Определение за услуга на приложния слой. Елементи тип 5 (IEC 61158-5-5:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 5-9: Определение за услуга на приложния слой. Елементи тип 9 (IEC 61158-5-9:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 6-13: Спецификация на протокола за услуга на приложния слой. Елементи тип 13 (IEC 61158-6-13:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 6-14: Спецификация на протокола за услуга на приложния слой. Елементи тип 14 (IEC 61158-6-14:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 6-15: Спецификация на протокола за услуга на приложния слой. Елементи тип 15 (IEC 61158-6-15:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 6-18: Спецификация на протокола за услуга на приложния слой. Елементи тип 18 (IEC 61158-6-18:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 6-20: Спецификация на протокола за услуга на приложния слой. Елементи тип 20 (IEC 61158-6-20:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 6-22: Спецификация на протокола за услуга на приложния слой. Елементи тип 22 (IEC 61158-6-22:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 6-24: Спецификация на протокола за услуга на приложния слой. Елементи тип 24 (IEC 61158-6-24:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 6-5: Спецификация на протокола за услуга на приложния слой. Елементи тип 5 (IEC 61158-6-5:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Промишлени комуникационни мрежи. Спецификации на полеви магистрали. Част 6-9: Спецификация на протокола за услуга на приложния слой. Елементи тип 9 (IEC 61158-6-9:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-21 още

Радиочестотни кабели. Част 3-2: Коаксиални кабели за предаване на цифрова информация в хоризонтални етажни инсталации. Подробна спецификация за коаксиални кабели с твърд диелектрик за локални компютърни мрежи от 185 m с обхват до 10 Mb/s (IEC 61196-3-2:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-58 още

Радиочестотни кабели. Част 3-3: Коаксиални кабели за предаване на цифрова информация в хоризонтални етажни инсталации. Подробна спецификация за коаксиални кабели с порест (разпенен) диелектрик за локални компютърни мрежи от 185 m с обхват до 10 Mb/s (IEC 61196-3-3:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-58 още

Обмен на данни от електрически измервания. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 1-0: Рамка за стандартизиране на интелигентно измерване (IEC 62056-1-0:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още