Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Указания за разработване на професионални учебни програми за ИКТ от обхвата на EN 16234-1 (e-CF)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктури за центрове за данни. Част 99-1: Препоръчителни практики за управление на енергията

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктури за центрове за данни. Част 99-2: Препоръчителни практики за устойчивост на околната среда

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктури за центрове за данни. Част 99-3: Ръководство за прилагането на серията EN 50600

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Електрическа безопасност. Класификация на интерфейсите на устройства за свързване към мрежи за информационни и комуникационни технологии

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 2-10: Анализ на риск и въздействие от земетресение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Информационни технологии. Съоръжения и инфраструктура на центрове за данни. Част 5-1: Модел на зрялост за управление на енергията и устойчивостта на околната среда

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

Аудио-/видеоустройства, устройства/съоръжения за информационни и комуникационни технологии. Част 2: Обяснителна информация, свързана с IEC 62368-1:2018

60.60 Публикуван стандарт

ТК-57 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 1 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 108 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 108 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 108 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 108 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 108 още