Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Експлозивни атмосфери. Част 5: Защита на съоръжения, напълнени с кварцов пясък, вид "q" (IEC 60079-5:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 6: Защита на съоръжения чрез потапяне в течност, вид "о" (IEC 60079-6:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност вид "е" (IEC 60079-7:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 0: Съоръжения. Общи изисквания (IEC 60079-0:2017, Cor.1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 10-1: Класификация на райони. Експлозивни газови атмосфери (IEC 60079-10-1:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 15: Защита на съоръжения с вид защита "n" (IEC 60079-15:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 19: Ремонт, основен ремонт и възстановяване на съоръжения (IEC 60079-19:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност (IEC 60079-25:2020/Cor 2:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 25: Електрически системи със собствена безопасност (IEC 60079-25:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Експлозивни атмосфери. Част 7: Защита на съоръжения чрез повишена безопасност, вид "е" (IEC 60079-7:2015/A1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Атмосфери на работното място. Част 1: Детектори на газ. Експлоатационни изисквания на детектори за токсични газове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Атмосфери на работното място. Част 1: Детектори на газ. Експлоатационни изисквания на детектори за токсични газове (IEC 62990-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Атмосфери на работното място. Част 2: Детектори за газ. Избор, монтиране, използване и техническо поддържане на детектори за токсични газове и пари (IEC 62990-2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Тръбопроводи. Гъвкави метални маркучи за защита на електрически кабели в експлозивна атмосфера (ISO 10807:1996)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Експлозивни атмосфери. Част 36: Неелектрически съоръжения за използване в експлозивни атмосфери. Основни методи и изисквания (ISO 80079-36:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Експлозивни атмосфери. Част 36: Неелектрически съоръжения за използване в експлозивни атмосфери. Основни методи и изисквания. Техническа поправка 1 (ISO 80079-36:2016/Cor 1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Експлозивни атмосфери. Част 37: Неелектрически съоръжения за използване в експлозивни атмосфери. Неелектрически вид защита чрез безопасност на конструкцията "c", контрол на източници на запалване "b", потапяне в течност "k" (ISO 80079-37:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още