Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 26: Изисквания за електромагнитна съвместимост (IEC 60255-26:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 26: Изисквания за електромагнитна съвместимост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 27: Изисквания за безопасност на продукта (IEC 60255-27:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обикновени електромеханични релета. Част 1: Общи изисквания и изисквания за безопасност (IEC 61810-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обикновени електромеханични релета. Част 1: Общи изисквания и изисквания за безопасност (IEC 61810-1:2015/A1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електромеханични релета. Част 1: Общи изисквания и изисквания за безопасност (IEC 61810-1:2015/COR 1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обикновени електромеханични релета. Част 1: Общи изисквания и изисквания за безопасност (IEC 61810-1:2015/Cor.2:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обикновени електромеханични релета. Част 2-1: Надеждност. Процедура за проверка на стойностите на B10 (IEC 61810-2-1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обикновени eлектромеханични релета. Част 2: Надеждност (IEC 61810-2:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обикновени електромеханични релета. Част 3: Релета с принудително направляеми (механично свързани) контакти (IEC 61810-3:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електромеханични стъпкови релета с неопределено време. Част 7: Процедури за изпитване и за измерване (IEC 61810-7:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електромеханични релета с две състояния с оценено качеството за приложение в телекомуникациите. Част 1: Обща спецификация и пълна подробна спецификация (IEC 61811-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Релета за време за употреба в промишлена и жилищна среда. Част 1: Изисквания и изпитвания (IEC 61812-1:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

"Рийд" прекъсвачи. Част 1: Общи технически изисквания (IEC 62246-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Полупроводникови релета (IEC 62314:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 1: Общи изисквания (IEC 60255-1:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 1: Функционални изисквания за защита на честотата (IEC 60255-181:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измервателни релета и защитни съоръжения. Част 187-1: Функционални изисквания за диференциална защита. Защита със самозадържане и без самозадържане на двигатели, генератори и трансформатори (IEC 60255-187-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още