Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални материали. Изпитвания на заварени конструкции/съединения за пукнатини, получени при охлаждане. Електродъгови заваръчни процеси. Част 3: Изпитвания на външни натоварвания (ISO 17642-3:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Вихровотоково изпитване на заварени съединения чрез амплитуднофазов анализ на сигналите (ISO 17643:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Електросъпротивително заваряване. Изпитване с разрушаване на заваръчни шевове от метални материали. Изпитване на усукване на точково електросъпротивително заварени шевове (ISO 17653:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Електросъпротивително заваряване. Изпитване с разрушаване на заварени съединения. Изпитване под налягане на ивично електросъпротивително заварени шевове (ISO 17654:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Заваряване. Многоезичен речник на термини за заварени съединения с илюстрации (ISO 17659:2002)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Електросъпротивително заваряване. Заваряемост. Част 2: Процедури за оценка на заваряемостта за точково заваряване (ISO 18278-2:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Електросъпротивително заваряване. Заваряемост. Част 3: Процедури за оценка на заваряемостта при свързване с точково заваряване (ISO 18278-3:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Електросъпротивително заваряване. Изпитване с разрушаване на заварени съединения. Метод за изпитване на умора на многоточково заварени образци (ISO 18592:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Точково заваряване чрез триене с размесване. Алуминий. Част 1: Речник (ISO 18785-1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Точково заваряване чрез триене с размесване. Алуминий. Част 2: Проектиране на заварени съединения (ISO 18785-2:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване с фазирани решетки (PAUT). Нива за приемане (ISO 19285:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Използване на автоматизирана технология с фазирани решетки за стоманени елементи с малка дебелина на стената (ISO 20601:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Изпитване на заварени съединения от аустенитни стомани и никелови сплави (ISO 22825:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитвания с разрушаване на заварени съединения на метални материали. Изпитване на твърдост на тесни съединения, заварени лазерно и електроннолъчево (изпитване на твърдост по Vickers и Knoop) (ISO 22826:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Изпитване с проникващи течности. Нива на приемане (ISO 23277:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Магнитно-прахово изпитване. Нива на приемане (ISO 23278:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Характеризиране на нецялостностите в заваръчните шевове (ISO 23279:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Изпитване без разрушаване на заварени съединения. Ултразвуково изпитване. Използване на автоматизирана технология за пълно фокусиране (TFM) и свързани технологии (ISO 23864:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още