Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Здраве и безопасност при заваряване и сродни процеси. Лабораторен метод за вземане на проби от дим и газове. Част 1: Определяне на отделеното количество дим по време на електродъговото заваряване и вземане на дим за анализ (ISO 15011-1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Здраве и безопасност при заваряване и сродни процеси. Лабораторен метод за вземане на проби от дим и газове. Част 2: Определяне на количеството въглероден монооксид (CO), въглероден диоксид (CO2), азотен монооксид (NO) и азотен диоксид, отделени по време на електродъгово заваряване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Здраве и безопасност при заваряване и сродни процеси. Лабораторен метод за вземане на проби от дим и газове. Част 3: Определяне на количеството озонова емисия, отделена при електродъгово заваряване (ISO 15011-3:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Здраве и безопасност при заваряване и сродни процеси. Лабораторен метод за вземане на проби от дим и газове. Част 4: Информационни листове за дим (ISO 15011-4:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Здраве и безопасност при заваряване и сродни процеси. Лабораторен метод за вземане на проби от дим и газове. Част 5: Идентифициране на термично разпадащи се продукти, отделени по време на заваряване или рязане на продукти, съставени изцяло или частично от органични материали, чрез масови спектрометри за пиролизна газова хроматография (ISO 15011-5:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Общи правила (ISO 15607:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Спецификация на заваръчна процедура. Част 1: Електродъгово заваряване (ISO 15609-1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Спецификация на заваръчна процедура. Част 2: Газово заваряване (ISO 15609-2:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Спецификация на заваръчни процедури. Част 3: Електроннолъчево заваряване (ISO 15609-3:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Спецификация на заваръчни процедури. Част 4: Лазерно заваряване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Спецификация на заваръчна процедура. Част 5: Електросъпротивително заваряване (ISO 15609-5:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Спецификация на заваръчна процедура. Част 6: Лазерно-електродъгово хибридно заваряване (ISO 15609-6:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Квалификация въз основа на изпитани допълнителни заваръчни материали (ISO 15610:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Квалификация въз основа на предишен опит по заваряване (ISO 15611:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Квалификация чрез признаване на спецификацията на стандартна заваръчна процедура (ISO 15612:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материал. Квалификация въз основа на предпроизводствен изпит по заваряване (ISО 15613:2004)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 1: Електродъгово и газово заваряване на стомани и електродъгово заваряване на никел и никелови сплави (ISO 15614-1:2017, коригирана версия от 2017-10-01)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още

Спецификация и квалификация на заваръчни процедури за метални материали. Изпитване на заваръчна процедура. Част 1: Електродъгово и газово заваряване на стомани и електродъгово заваряване на никел и никелови сплави. Изменение 1 (ISO 15614-1:2017/Amd 1:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-30 още