Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Методи за изпитване с високо напрежение. Измерване на частични разряди (IEC 60270:2000/A1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Методи за изпитване с високо напрежение. Измерване на частични разряди (IEC 60270:2000)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електрически и електронни измервателни уреди. Представяне на характеристиките (IEC 60359:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Магнитни материали. Част 14: Методи за измерване на магнитния момент на диполи на образци от феромагнитни материали чрез изтегляне или метод на въртене (IEC 60404-14:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Магнитни материали. Част 2: Методи за измерване на магнитните характеристики на електротехническа листова стомана и лента чрез рамката на Еpstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Магнитни материали. Част 2: Методи за измерване на магнитните характеристики на електротехническа листова стомана и лента чрез рамката на Еpstein (IEC 60404-2:1996/A1:2008/Cor 1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Магнитни материали. Част 2: Методи за измерване на магнитните характеристики на електротехническа листова стомана и лента чрез рамката на Еpstein (IEC 60404-2:1996)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Магнитни материали. Част 4: Методи за измерване на постоянно токовите характеристики на магнитно меки материали (IEC 60404-4:1995/A2:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Магнитни материали. Част 4: Методи за измерване на постоянно токовите характеристики на магнитно меки материали (IEC 60404-4:1995)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Магнитни материали. Част 4: Методи за измерване на постоянно токовите характеристики на магнитно меки материали (IEC 60404-4:1995/A1:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Магнитни материали. Част 5: Постоянно магнитни (магнитнотвърди) материали. Методи за измерване на магнитните свойства (IEC 60404-5:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Магнитни материали. Част 8-1: Спецификации за отделни материали. Магнитнотвърди материали (IEC 60404-8-1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Преходни, импулсни и подобни форми на вълните. Термини, определения и алгоритми (IEC 60469:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Лабораторни резистори. Част 2: Лабораторни променливотокови резистори (IEC 60477-2:1979)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Лабораторни резистори. Част 2: Лабораторни променливотокови резистори (IEC 60477-2:1979/A1:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Лабораторни постояннотокови резистори (IEC 60477:1974)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Лабораторни постояннотокови резистори (IEC 60477:1997/A1:1997)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Постояннотокови потенциометри (IEC 60523:1975 + A1:1979)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още