Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електрическа апаратура за откриване на въглероден оксид в битови помещения. Част 2: Електрическа апаратура за продължителна работа в уредби, монтирани в превозни средства за развлечение и в подобни помещения, включително в плавателни съдове за развлечение. Допълнителни методи за изпитване и изисквания за работни характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Електрическа апаратура за откриване на въглероден монооксид в домашни помещения и плавателни съдове за развлечения. Ръководство за избор, инсталиране, употреба и поддръжка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Електрическа апаратура за откриване на въглероден монооксид в битови помещения, каравани и лодки. Ръководство за избор, монтиране, използване и техническо поддържане

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Спецификация на преносима електрическа апаратура, проектирана да измерва параметрите на изгорелия газ от димоотвода на нагревателните уреди. Част 1: Общи изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Спецификация на преносима електрическа апаратура, проектирана да измерва параметрите на изгорелия газ от димоотвода на нагревателните уреди. Част 2: Изисквания към работните характеристики на апаратура, използвана за контрол и оценяване, изисквани от закони

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Спецификация на преносима електрическа апаратура, проектирана да измерва параметрите на изгорелия газ от димоотвода на нагревателни уреди. Част 3: Изисквания към работните характеристики на апаратура, използвана при нерегламентирано обслужване на нагревателни уреди, запалвани с газ

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Алармени системи. Комбинирани и интегрирани алармени системи. Част 1: Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-53 още

Електрическа апаратура за откриване и измерване на горими или токсични газове или пари, или на кислород. Изисквания за безопасност при експлоатация на системи за откриване на газ

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Център за контрол и приемане на алармени сигнали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Център за контрол и приемане на алармени сигнали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Електронна преносима и транспортируема апаратура, проектирана да открива и измерва въглероден диоксид и/или въглероден монооксид в околния въздух на закрито. Изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-38 още

Електрически съоръжения, използвани за откриване и измерване на концентрацията на хладилни газове. Изисквания за работни характеристики и методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-38 още

Система за обществено оповестяване на извънредна ситуация и алармиране в комуникационна система за морски приложения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Изисквания за предоставяне на сигурни дистанционни услуги за системите за пожарна безопасност и системите за сигурност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Звукови системи за извънредни ситуации

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Част 11-1: Електронни системи за контрол на достъпа. Изисквания за системите и компонентите (IEC 60839-11-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Част 11-1: Електронни системи за контрол на достъпа. Изисквания за системите и компонентите

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още

Алармени системи. Част 11-2: Електронни системи за контрол на достъпа. Ръководство за приложение (IEC 60839-11-2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-53 още