Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Апаратура за радиационна защита. Спектроскопия, основана на портални монитори, използвани за откриване и идентифициране на незаконен трафик на радиоактивни материали (IEC 62484:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Високочувствителни ръчно преносими апарати за откриване на фотони от радиоактивни материали (IEC 62533:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Високочувствителни ръчно преносими апарати за откриване излъчване на неутрони от радиоактивни материали (IEC 62534:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Персонални детектори за радиация с алармен сигнал, от спектроскопичен вид (SPRD) за откриване на незаконен трафик на радиоактивни материали (IEC 62618:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Детектори за радиация от тип носими (BRD) за откриване на незаконен трафик на радиоактивни материали (IEC 62694:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Ядрени съоръжения. Апаратура и системи за управление. Критерии за проектиране, местоположение и приложение на монтирано оборудване за мониторинг на степента на дозата на гама радиация за използване по време на нормална работа и очаквани експлоатационни събития (IEC 61031:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Устройства за измерване на концентрацията на активност на гама-излъчващи радионуклиди в храните (IEC 61563:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Определяне на напрегнатост на RF поле, плътност на мощността и SAR в близост до базови станции за целите на оценяването на облъчването на хора (IEC 62232:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-75 още

Апаратура за радиационна защита. Инсталирани радиационни портални монитори (RPM) за откриване на незаконен трафик на радиоактивни и ядрени материали (IEC 62244:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Ръчно носими апарати за откриване и идентифициране на радионуклиди и за оценка на околна еквивалентна обявена доза от излъчване на фотони

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Дозиметрични системи с вградени пасивни детектори за индивидуален мониторинг, мониторинг на работното място и околната среда за фотонно и бета лъчение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Дозиметрични системи с вградени пасивни детектори за индивидуален мониторинг, мониторинг на работното място и околната среда за фотонно и бета лъчение (IEC 62387:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Индивидуални алармиращи радиационни апарати (PRD) за откриване на незаконен трафик на радиоактивни материали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Спектроскопия, основана на портални монитори (SRPM), използвани за откриване и идентифициране на незаконен трафик на радиоактивни материали (IEC 62484:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Апаратура за радиационна защита. Мобилни системи, монтирани на превозни средства, за откриване на незаконен трафик на радиоактивни материали (IEC 63121:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Качество на водата. Обща алфа и обща бета активност. Метод за изпитване с използване на утаяване от слаб източник (ISO 10704:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Безопасно транспортиране на радиоактивни материали. Изпитване за утечки върху опаковки (ISO 12807:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-71 още

Качество на водата. Радон-222. Част 1: Общи принципи (ISO 13164-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още