Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Работа под напрежение. Методи за оценяване на дефекти и за проверка на работата, приложими за инструменти, устройства и оборудване (IEC 61318:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Минимално допустими изолационни разстояния. Метод за определяне за системи с обхват от 1,0 до 72,5 kV променливо напрежение (IEC 61472-2:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 213: Системи за откриване и индикация на напрежение (IEC 62271-213:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Комутационни апарати за високо напрежение. Част 215: Фазов компаратор, използван с VDIS (IEC 62271-215:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Работа под напрежение. Протектори за очи, лице и глава срещу въздействието на електрическа дъга. Методи за изпитване и изисквания за работните характеристики (IEC 62819:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защита за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток (IEC 60364-4-41:2005, с промени +A1:2017, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защита за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-41: Защита за безопасност. Защита срещу поражения от електрически ток

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Електрически уредби в сгради. Част 5-51: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Общи правила (IEC 60364-5-51:2005, с промени)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Електрически уредби в сгради. Част 5-51: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Общи правила

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Електрически уредби в сгради. Част 5-51: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Общи правила

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-52: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Проводникови системи (IEC 60364-5-52:2009, с промени + поправка 02-2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-52: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Проводникови системи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-52: Избор и въвеждане в действие на електрически съоръжения. Проводникови системи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Международен електротехнически речник. Част 195: Заземяване и защита срещу поражения от електрически ток (IEC 60050-195:1998/Amd.1:2001)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Международен електротехнически речник. Част 195: Заземяване и защита срещу поражения от електрически ток (IEC 60050-195:1998)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

Ръководство за електрически уредби в сгради. Избор и въвеждане в действие на електрообзавеждане. Системи за опроводяване. Ограничаване на прегряването между електрическите връзки

60.60 Публикуван стандарт

ТК-49 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 1 още