Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Ергономично проектиране на центрове за управление. Част 1: Принципи за проектирането на центрове за управление (ISO 11064-1:2000)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Ергономично проектиране на центрове за управление. Част 2: Принципи за обзавеждане на помещенията за управление и свързаните с тях помещения (ISO 11064-2:2000)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Ергономично проектиране на центрове за управление. Част 3: Разпределение на помещенията за управление (ISO 11064-3:1999)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Ергономично проектиране на центрове за управление. Част 3: Разпределение на помещенията за управление (ISO 11064-3:1999/Cor.1:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономично проектиране на центрове за управление. Част 4: Проектиране и размери на работните места (ISO 11064-4:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономично проектиране на командни пултове. Част 5: Показания и контрол (ISO 11064-5:2008)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономично проектиране на центрове за управление. Част 6: Изисквания за работна среда в центровете за управление (ISO 11064-6:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономично проектиране на центрове за управление. Част 7: Принципи за оценка на центрове за управление (ISO 11064-7:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономия на топлинната среда. Определяне и интерпретиране на стреса под въздействие на студ с използване на изискваната изолация на облеклото (IREQ) и локалните ефекти на охлаждане (ISO 11079:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономия на заобикаляща топлинна среда. Принципи и прилагане на съответните международни стандарти (ISO 11399:1995)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Ергономия на заобикаляща топлинна среда. Медицинско наблюдение на хората изложени на екстремални горещи и студени заобикалящи среди (ISO 12894:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Ергономия на заобикаляща топлинна среда. Речник и означения (ISO 13731:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още

Ергономия на топлинната среда. Методи за оценка на човешките реакции при контакт с повърхности. Част 1: Горещи повърхности (ISO 13732-1:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономия на топлинната среда. Методи за оценяване на човешките реакции при контакт с повърхности. Част 3: Студени повърхности (ISO 13732-3:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономия на топлинна среда. Оценка на топлинна среда в превозни средства. Част 2: Определяне на еквивалентната температура (ISO 14505-2:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Ергономия на топлинна среда. Оценка на топлинна среда в превозни средства. Част 3: Оценка на топлинния комфорт чрез използване на хора (ISO 14505-3:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Безопасност на машини. Антропометрични изисквания към работните места при машините (ISO 14738:2002, включително Поправка 1:2003 и Поправка 2:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-59 още

Софтуерна ергономия за мултимедийни потребителски интерфейси. Част 1: Принципи и рамка за проектиране (ISO 14915-1:2002)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-59 още