Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на акрилнитрил

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на акролеин

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на капролактам

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Вредни вещества във въздуха на работната среда. Определяне концентрацията на хлороводород

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Измерване на въздушно преносими микроорганизми и микробни съединения. Общи изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Подлагане на въздействие на работното място. Оценяване на работата на уреди за вземане на проби за измерване на концентрациите на въздушно преносими частици. Част 1: Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Подлагане на въздействие на работното място. Оценяване на работата на уреди за вземане на проби за измерване на концентрациите на въздушно преносими частици. Част 2: Лабораторно изпитване на действието на основата на определяне на ефективността от вземането на проби

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Подлагане на въздействие на работното място. Оценяване на работата на уреди за вземане на проби за измерване на концентрациите на въздушно преносими частици. Част 4: Лабораторно изпитване на действието на основата на сравняване на концентрации

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Подлагане на въздействие на работното място. Оценяване на работата на уреди за вземане на проби за измерване на концентрациите на въздушно преносими частици. Част 5: Изпитване на действието на уредите за вземане на аерозолни проби и сравняване с уредите за вземане на проби, извършено на работното място

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Подлагане на въздействие на работното място. Оценяване на работата на уреди за вземане на проби за измерване на концентрациите на въздушно преносими частици. Част 6: Изпитване при транспортиране и обработване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Количествено измерване на въздушно преносими ендотоксини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Въздух на работно място. Определяне на частици, отделяни от дизелови двигатели. Общи изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Обемни устройства за вземане на проби от биоаерозоли. Общи изисквания и оценка на работата

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Излагане на въздействие на работното място. Измерване на запрашаемостта на насипни материали. Част 1: Изисквания и избор на методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Излагане на въздействие на работното място. Измерване на запрашаемостта на насипни материали. Част 2: Метод с въртящ се барабан

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Излагане на въздействие на работното място. Измерване на запрашаемостта на насипни материали. Част 3: Метод на непрекъснато спадане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Терминология

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Експозиция на работното място. Характеризиране на ултрафини аерозоли/наноаерозоли. Определяне на концентрацията по брой чрез използване на броячи на кондензационни частици

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-15 още