Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Медицински изделия. Прилагане на управлението на риска при медицински изделия (ISO 14971:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Медицински изделия. Означения, използвани в информацията, предоставяна от производителя. Част 1: Общи изисквания (ISO 15223-1:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Първични опаковъчни материали за лекарствени продукти. Специфични изисквания за прилагането на ISO 9001:2015 с оглед добрата производствена практика (GMP) (ISO 15378:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-34 още

Медицински изделия. Информация, предоставяна от производителя (ISO 20417:2021, коригирана версия 2021-12)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Медицински изделия. Надзор след пускане на пазара, предназначен за производители (ISO/TR 20416:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Медицински изделия. Ръководство за прилагането на ISO 14971 (ISO/TR 24971:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-87 още

Ръководство за връзката между EN ISO 13485:2016 (Медицински изделия. Системи за управление на качеството. Изисквания за целите на нормативните актове), Европейския регламент за медицинските изделия и Европейския регламент за медицинските изделия за in vitro диагностика

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-87 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 210 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 210 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 210 още

20.00 Нов проект, регистриран в работната програма

ISO/TC 210 още

90.92 Решение за преработване на стандарт

ISO/TC 210 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 76 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 84 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 210 още

30.20 Начало на гласуване в ТК

ISO/TC 194 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 84 още

60.60 Публикуван стандарт

ISO/TC 210 още