Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информация и документация. Основни положения и речник (ISO 5127:2017)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-16 още

Документация. Методи за анализиране на документи, определяне на техния предмет и избор на термини за индексиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Кодове за представяне на наименованията на езиците. Част 1: Код алфа-2

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-108 още

Кодове за представяне на наименованията на езиците. Част 2: Код Алфа-3

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-108 още

Кодове за представяне на наименованията на езиците. Част 3: Код алфа-3 за всеобхватно покритие на езиците (ISO 639-3:2007)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-108 още

Кодове за представяне на наименованията на езиците. Част 4: Общи принципи за кодиране за представянето на имена на езици и свързани обекти и насоки за прилагане (ISO 639-4:2010)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-108 още

Кодове за представяне на наименованията на езиците. Част 5: Код алфа-3 за езикови семейства и групи (ISO 639-5:2008)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-108 още

Информация и документация. Ръководство за библиографски позовавания и цитиране на информационни източници (ISO 690:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Принципи за библиографско подреждане

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Оформяне на каталози на стандартите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Библиографско описание и цитирания. Правила за съкращаване на библиографски термини

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Статистика на издаването, разпространението на книги, вестници, списания и електронни издания

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-16 още

Информация и документация. Международен стандартен номер на аудиовизуални документи (ISAN). Част 1: Аудиовизуален работен идентификатор (ISO 15706-1:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Условия за качество и основни статистически данни за библиотечни сгради. Пространство, функция и проектиране (ISO/TR 11219:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Указания за прилагане на дигитализация на записи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Статистика и въпроси, свързани с качеството, при уеб архивиране (ISO/TR 14873:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Оценяване на риска за процеси и системи за записи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-16 още

Информация и документация. Управление на колекциите на архиви и библиотеки (ISO/TR 19814:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-16 още