Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Строителни продукти. Оценяване на отделянето на опасни вещества. Терминология

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Тапети. Речник и символи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-81 още

Отоплителни котли. Част 4: Отоплителни котли с горелки с принудително впръскване. Специални изисквания за котли с горелки с принудително впръскване на течно гориво, с мощност до 70 kW и максимално работно налягане 3 bar. Терминология, специални изисквания, изпитване и маркировка

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-60 още

Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Методи за изпитване. Част 8: Определяне на стандартното съдържание на сухо вещество

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Гипсoкартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-4 още

Гипсoкартонени плоскости. Определения, изисквания и методи за изпитване. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-4 още

Висящи олуци и монтажни елементи от PVC-U. Определения, изисквания и методи за изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Изпитвания за определяне на основните характеристики на скалните материали. Част 6: Определения за повторяемост и възпроизводимост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-5 още

Химични добавки за бетон, разтвор и инжекционен разтвор. Част 2: Химични добавки за бетон. Определения, изисквания, съответствие, маркиране и етикетиране. Национално приложение (NА)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-5 още

Пречистване на въздух и на други газове. Терминология (ISO 29464:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Уплътнения на сгради и строителни съоръжения. Речник (ISO 6927:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлоизолация. Режими на топлопренасяне и свойства на материалите. Речник (ISO 9251:1987)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Топлоизолация. Топлопренасяне чрез лъчение. Физични величини и определения (ISO 9288:1989)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Машини за строителство и поддържане на пътища. Машини за уплътняване на почви. Терминология и технически характеристики

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Системи за доставяне на газ. Определения за налягане на CEN/TC 234. Документ с указания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-60 още

60.60 Публикуван стандарт

TC 1 още

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ISO/TC 195 още