Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 2: Условия за изпитване на пластмаси за формуване и екструзия

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 4: Условия за изпитване на изотропни и ортотропни усилени пластмасови композити (ISO/FDIS 527-4:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Отделяне на дим. Част 2: Определяне на оптична плътност чрез отделна камера за изпитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне привидната плътност на материали, които могат да преминат през определена фуния (ISO/DIS 60:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне на насипната плътност на материали за формуване, които не могат да изтекат през определена фуния (ISO/DIS 61:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне на сипливост (ISO/DIS 6186:2023)

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Поливинилхлорид. Определяне на остатъчен винилхлорид мономер. Газхроматографски метод (ISO/DIS 6401:2022)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне отнасянето на твърди пластмаси при пробиване. Част 2: Инструментално изпитване на удар (ISO/DIS 6603-2:2022)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-81 още

Гъвкави разпенени полимерни материали. Определяне стойността на въздушния поток при постоянен пад в налягането (ISO/DIS 7231:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне температурата на огъване при натоварване. Част 3: Високоякостни термореактивни ламинати и пластмаси, усилени с дълги влакна

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне якост на удар при опън (ISO/DIS 8256:2022)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Твърди разпенени пластмаси. Определяне на свойствата при натиск

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Оценяване на въздействието на микроорганизми

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Методи за експониране на слънчево излъчване. Част 1: Общи указания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Методи за експониране на слънчево излъчване. Част 2: Пряко атмосферно стареене и експониране зад прозоречно стъкло

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне поведението при пълзене. Част 2: Пълзене при огъване чрез триточково натоварване (ISO/DIS 899-2:2023).

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне поведението при горене на тънки гъвкави вертикални пробни тела при контакт с малък пламък като източник на запалване.

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още