Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Пластмаси. Определяне на топлопроводност и топлинна дифузия. Част 1: Общи принципи (ISO/DIS 22007‑1:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне на топлопроводност и топлинна дифузия. Част 4: Метод с лазерен лъч (ISO/DIS 22007-4:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Принципи за анализите на микропластмаси, налични в околната среда (ISO/FDIS 24187:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Гъвкави и твърди разпенени полимерни материали. Изпитвания на ускорено стареене

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Термопластични тръби. Надлъжно свиване. Метод за изпитване и параметри (ISO/FDIS 2505:2023)

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Термопластични тръби и свързващи части. Температура на размекване по Vicat. Част 1: Общ метод за изпитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Термопластични тръби и свързващи части. Температура на размекване по Vicat. Част 2: Условия за изпитване на тръби и свързващи части от непластифициран поли(винилхлорид) (PVC-U) или хлориран поли(винилхлорид) (PVC-C) и на тръби от удароустойчив поли(винихлорид) (PVC-HI)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Термопластични тръби и свързващи части. Температура на размекване по Vicat. Част 3: Условия за изпитване на тръби и свързващи части от акрилонитрил/бутадиен/стирен (ABS) и акрилонитрил/стирен/акрилов естер (ASА)

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Леене под налягане на пробни тела за изпитване от термопластични материали. Част 5: Подготовка на стандартни пробни тела за изследване на анизотропия

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне на пепел. Част 4: Полиамиди (ISO/DIS 3451‑4:2023)

40.60 Край на общественото допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне на пепел. Част 5: Поливинилхлорид

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Аминопласти за формуване. Определяне на летливи вещества (ISO/FDIS 3671:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-81 още

Пластмаси. Хомополимери и съполимери на винилхлорид за обща употреба. Определяне поглъщането на пластификатор при стайна температура (ISO/FDIS 4608:2023)

50.20 Начало на официално гласуване

ТК-81 още

Пластмаси. Методи за експониране с лабораторни източници на светлина. Част 1: Общи указания (ISO 4892-1:2016)

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Методи за експониране с лабораторни източници на светлина. Част 3: Флуоресцентни UV лампи

30.99 Готов проект, одобрен за регистриране за обществено допитване

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне на свойствата при опън. Част 2: Условия за изпитване на пластмаси за формуване и екструзия

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Отделяне на дим. Част 2: Определяне на оптична плътност чрез отделна камера за изпитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-81 още

Пластмаси. Определяне привидната плътност на материали, които могат да изтекат през определена фуния (ISO/FDIS 60:2023)

50.60 Край на гласуването

ТК-81 още