Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 3: Машини за нетъкан текстил. Изменение 1 (ISO 9902-3:2001/Amd 1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 4: Машини за преработка на прежди, производство на въжета и въжарски продукти. Изменение 2 (ISO 9902-4:2001/Amd 2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 4: Машини за преработка на прежди, производство на въжета и въжарски продукти (ISO 9902-4:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 4: Машини за преработка на прежди, производство на въжета и въжарски продукти. Изменение 1 (ISO 9902-4:2001/Amd 1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 5: Машини за подготовка на тъкане и плетене. Изменение 2 (ISO 9902-5:2001/Amd 2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 5: Машини за подготовка на тъкане и плетене (ISO 9902-5:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 5: Машини за подготовка за тъкане и плетене. Изменение 1 (ISO 9902-5:2001/Amd 1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 6: Машини за производство на платове (ISO 9902-6:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 7: Машини за багрене и заключително облагородяване. Изменение 2 (ISO 9902-7:2001/Amd 2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 7: Машини за багрене и заключително облагородяване (ISO 9902-7:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 7: Машини за багрене и заключително облагородяване. Изменение 1 (ISO 9902-7:2001/Amd 1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Експлозивни атмосфери. Част 38: Съоръжения и съставни части в експлозивни атмосфери на подземни мини (ISO/IEC 80079-38:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Експлозивни атмосфери. Част 38: Съоръжения и съставни части в експлозивни атмосфери на подземни мини (ISO/IEC 80079-38:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-1 още

Механични вибрации. Насоки за оценяване на излагането на вибрации, предаващи се по ръката, чрез използване на налична информация, включително предоставената от производители на машината

60.60 Публикуван стандарт

ТК-82 още