Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Снегорини. Изисквания за безопасност и процедури на изпитване. Част 3: Снегорини с оператор, намиращ се на машината (ISO 8437-3:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Снегорини. Изисквания за безопасност и процедури на изпитване. Част 4: Допълнителни национални и регионални изисквания (ISO 8437-4:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-23 още

Електроагрегати за променлив ток, задвижвани от бутални двигатели с вътрешно горене. Част 13: Безопасност (ISO 8528-13:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-14 още

Акустика. Определяне нивата на звукова мощност на източници на шум чрез използване на интензитета на звука. Част 1: Измерване по отделни точки (ISO 9614-1:1993)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-82 още

Акустика. Определяне на нивата на звукова мощност на източници на шум чрез използване на интензитета на звука. Част 3: Метод с клас на точност 1 за измерване чрез сканиране (ISO 9614-3:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-82 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 1: Общи изисквания. Изменение 2 (ISO 9902-1:2001/Amd 2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 1: Общи изисквания (ISO 9902-1:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 1: Общи изисквания. Изменение 1 (ISO 9902-1:2001/Amd 1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 2: Машини за подготовка за предене и предене. Изменение 2 (ISO 9902-2:2001/Amd 2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 2: Машини за подготовка за предене и предене (ISO 9902-2:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 2: Машини за подготовка за предене и предене. Изменение 1 (ISO 9902-2:2001/Amd 1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 3: Машини за нетъкан текстил. Изменение 2 (ISO 9902-3:2001/Amd 2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 3: Машини за нетъкан текстил (ISO 9902-3:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 3: Машини за нетъкан текстил. Изменение 1 (ISO 9902-3:2001/Amd 1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 4: Машини за преработка на прежди, производство на въжета и въжарски продукти. Изменение 2 (ISO 9902-4:2001/Amd 2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 4: Машини за преработка на прежди, производство на въжета и въжарски продукти (ISO 9902-4:2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 4: Машини за преработка на прежди, производство на въжета и въжарски продукти. Изменение 1 (ISO 9902-4:2001/Amd 1:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Текстилни машини. Методи за измерване на шума. Част 5: Машини за подготовка на тъкане и плетене. Изменение 2 (ISO 9902-5:2001/Amd 2:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още