Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Железопътна техника. Букси. Търкалящи лагери

40.60 Край на общественото допитване

ТК-70 още

Железопътна техника. Букси. Експлоатационни изпитвания

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-70 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Изисквания и методи за изпитване на съединители

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на системи за отопление. Част 1: Устройства за регулиране на системите за отопление с топлоносител гореща вода. Модули М3-5, 6, 7, 8

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на системи за отопление. Част 3: Устройства за регулиране на електрически системи за отопление. Модули М3-5, 6, 7, 8

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-41 още

Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Спецификация за димни прегради

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още

Системи за управление на дим и топлина. Част 13: Методи за проектиране на системи за диференциално налягане (PDS) и изчисляване, изпитване за приемане, поддръжка и рутинно изпитване на инсталации

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-1 още

Системи за управление на дим и топлина. Част 6: Спецификация на системи за диференциално налягане. Комплекти

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-1 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи, промишлени охладители и изсушители с електрически задвижвани компресори. Определяне на нивото на звуковата мощност. Част 1: Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности, термопомпи за отопление и охлаждане на помещения, изсушители и промишлени охладители

40.60 Край на общественото допитване

ТК-41 още

Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Натриев хидроген сулфит

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Химикали, използвани при пречистване на води за питейни нужди. Натриев дисулфит

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Амониев сулфат

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Натриев сулфит

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Натриев тиосулфат

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Химикали, използвани за пречистване на води за питейни нужди. Втечнен амоняк

40.60 Край на общественото допитване

ТК-15 още

Окачени фасади. Въздухопроницаемост. Технически изисквания и класификация

20.60 Край на периода за коментари

ТК-96 още

Окачени фасади. Въздухопроницаемост. Метод за изпитване

20.60 Край на периода за коментари

ТК-96 още

Строителни подемници за товари. Част 1: Подемници с достъпни платформи

50.60 Край на гласуването

ТК-66 още