Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Санитарна арматура. Термостатни смесители (PN 10). Основни технически изисквания

40.60 Край на общественото допитване

ТК-83 още

Дълготрайност на дървесина и продукти от дървесина. Метод за изпитване на устойчивостта срещу разрушаващи дървесината базидиомицети (basidiomycetes). Част 3: Оценяване на устойчивостта на дървесни плочи

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Хранилища за ценности. Изисквания, класификация и методи за изпитване на устойчивост срещу кражба с взлом. Част 2: Депозитни системи

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-53 още

Средства за защита на дървесината. Определяне на токсични дози срещу видове от фамилия Reticulitermes (европейски термити) (Лабораторен метод)

20.60 Край на периода за коментари

ТК-33 още

Безопасност на индустриални кари. Електрически/електронни изисквания

10.99 Прието предложение за нов проект

ЕРГ 14 още

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 1: Общи изисквания за безопасност и методи за изпитване

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-88 още

Съоръжения и настилки за площадки за игра. Част 10: Допълнителни специфични изисквания за безопасност и методи за изпитване на изцяло заградени съоръжения за игра

50.60 Край на гласуването

ТК-88 още

Ударопоглъщаща настилка за площадки за игра. Методи за изпитване за определяне на ударопоглъщането

40.60 Край на общественото допитване

ТК-88 още

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Пластмаси. Част 2: Методи за изпитване на обща миграция в зехтин чрез пълно потапяне

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Пластмаси. Част 3: Методи за изпитване на обща миграция във водни моделни среди чрез пълно потапяне

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Машини за пренасяне, разпръскване и разпределяне на бетон и разтвор. Изисквания за безопасност

00.60 Край на прегледа

ТК-100 още

Лепила за керамични плочки. Част 1: Съществени характеристики и AVCP

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-7 още

Лепила за керамични плочки. Част 3: Терминология, спецификации, означаване и маркировка

40.60 Край на общественото допитване

ТК-7 още

Газова инфраструктура. Тръбопроводи за максимално работно налягане до 16 bar включително. Част 5: Обслужващи линии. Специфични функционални изисквания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-60 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 1: Технически условия за контрол и доставка

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 2: Допустими отклонения от размерите и формата

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-37 още

Средства за защита на дървесината. Полеви метод за изпитване за определяне на относителната защитна ефективност на средство за защита на дървесината без контакт с почва. Метод на хоризонтално свързване със застъпване

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-33 още

Сили за отваряне и затваряне. Метод за изпитване. Част 2: Врати

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още