Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Пластмаси. Част 3: Методи за изпитване на обща миграция в изпаряващи се моделни среди чрез пълно потапяне

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-81 още

Машини за пренасяне, разпръскване и разпределяне на бетон и разтвор. Изисквания за безопасност

00.60 Край на прегледа

ТК-100 още

Лепила за керамични плочки. Част 1: Съществени характеристики и AVCP

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-7 още

Лепила за керамични плочки. Част 3: Терминология, спецификации, означаване и маркировка

40.60 Край на общественото допитване

ТК-7 още

Газова инфраструктура. Тръбопроводи за максимално работно налягане до 16 bar включително. Част 5: Обслужващи линии. Специфични функционални изисквания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-60 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 2: Допустими отклонения от размерите и формата

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-37 още

Средства за защита на дървесината. Полеви метод за изпитване за определяне на относителната защитна ефективност на средство за защита на дървесината без контакт с почва. Метод на хоризонтално свързване със застъпване

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-33 още

Сили за отваряне и затваряне. Метод за изпитване. Част 2: Врати

40.60 Край на общественото допитване

ТК-96 още

Изпълнение на специални геотехнически работи. Шпунтови стени, комбинирани шпунтови стени, високи модулни стени

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-0/ПС-2 още

Предпазни устройства и устройства за управление за горелки и уреди, захранвани с газообразни или течни горива. Управляващи функции в електронните системи. Част 2: Управление/контрол на отношението газ/въздух от електронен тип

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-8 още

Безопасност на кранове. Изисквания за опазване на здравето и за безопасност. Част 2: Ограничителни и индикаторни устройства

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-31 още

Железопътна техника. Букси. Търкалящи лагери

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-70 още

Железопътна техника. Букси. Търкалящи лагери

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-70 още

Железопътна техника. Букси. Греси

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-70 още

Железопътна техника. Букси. Експлоатационни изпитвания

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-70 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Изисквания и методи за изпитване на съединители

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на отоплителни системи. Част 1: Устройства за регулиране на отоплителните системи с топлоносител гореща вода. Модули М3-5, 6, 7, 8

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-41 още