Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
Главно меню

Проекти и стандарти

Тази секция съдържа информация за всички български и международни стандарти - както в процес на разработване, така и публикувани. За по-лесно търсене, използвайте възможностите по-долу или разширеното търсене.

Втулки кондукторни. Типове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-12 още

Реактиви и особено чисти вещества. Метод за определяне съдържанието на примеси на химически елементи чрез атомно-абсорбционна спектрометрия

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-6 още

Мебели за административни помещения. Шкафове. Функционални размери

60.60 Публикуван стандарт

ТК-33 още

Цифрови клетъчни далекосъобщителни системи (Фаза 2 и Фаза 2+) (GSM). Технически изисквания на съоръженията в системата на базовата станция (BSS). Въпроси на радиовръзката (GSM 11.21 версия 5.4.1)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Валцувани продукти за консервни кутии, капаци и винтови капачки. Изисквания

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-37 още

Слънчева енергия. Речник (ISO 9488:1999)

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-41 още

Безопасност на дървообработващи машини. Циркуляри. Част 15: Многоножови напречнорежещи циркуляри със смесено подаване на обработвания

50.60 Край на гласуването

ТК-52 още

Управление на качеството. Указания за постигане на финансови и икономически ползи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-34 още

Железопътна техника. Характеристики на влакова трифазна бордова мрежа

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Фасунги за лампи с едисонова резба (IEC 60238:2004/A2:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-54 още

Битови и подобни електрически уреди. Безопасност. Част 1: Общи изисквания

50.97 Решение за разделяне/обединяване

ТК-6 още

Магнитни материали. Част 5: Постоянно магнитни (магнитнотвърди) материали. Методи за измерване на магнитните свойства (IEC 60404-5:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Авиационна и космическа техника. Радиочестотни коаксиални съединители. Част 213: Тип 2, интерфейс тип TNC. Версия за присъединяване чрез скоба и гайка. Гнездо за щепсел с разширена предна част. Стандарт за продукт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-36 още

Измервания на ниско съпротивление. Методи и препоръки (IEC 62812:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-19 още

Качество на водата. Определяне на разтворим перхлорат. Метод чрез йонна хроматография (IC) (ISO 19340:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-15 още

Промишлени кабелни барабани

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-54 още

Обществен транспорт. Оперативно съвместими системи за управление на пътните такси. Нискоенергийни приложения за Bluetooth и указания за продажба на билети

60.60 Публикуван стандарт

ТК-97 още

Общи изисквания за апарати за откриване на дъгово късо съединение

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-72 още