Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Материали и предмети в контакт с хранителни продукти. Пластмаси. Част 3: Методи за изпитване на обща миграция във водни моделни среди чрез пълно потапяне

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-81 още

Машини за пренасяне, разпръскване и разпределяне на бетон и разтвор. Изисквания за безопасност

00.60 Край на прегледа

ТК-100 още

Лепила за керамични плочки. Част 1: Съществени характеристики и AVCP

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-7 още

Лепила за керамични плочки. Част 3: Терминология, спецификации, означаване и маркировка

40.20 Начало на обществено допитване

ТК-7 още

Машини за каучук и пластмаси. Машини за раздробяване. Част 4: Изисквания за безопасност за агломератори

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-52 още

60.00 Подготовка за публикуване

ТК-52 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 1: Технически условия за контрол и доставка

50.60 Край на гласуването

ТК-37 още

Алуминий и алуминиеви сплави. Пресувани прецизни профили от сплави EN AW-6060 и EN AW-6063. Част 2: Допустими отклонения от размерите и формата

40.60 Край на общественото допитване

ТК-37 още

Средства за защита на дървесината. Метод за изпитване на открито за определяне на защитната ефикасност на средството за защита на дървесината без контакт с почвата. Метод на хоризонтално свързване със застъпване

40.60 Край на общественото допитване

ТК-33 още

Сили за отваряне и затваряне. Метод за изпитване. Част 2: Врати

40.10 Превод на проекта на официалните езици

ТК-96 още

Изпълнение на специални геотехнически работи. Шпунтови стени

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-0/ПС-2 още

Устройства за управление на отношението газ/въздух за газови горелки и газови уреди. Част 2: Електронен тип

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-8 още

Железопътна техника. Букси. Търкалящи лагери

45.99 Финализиране на проекта преди официално гласуване

ТК-70 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части за инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 13: Изисквания и методи за изпитване на контролни вентили и възвратни вентили

10.99 Прието предложение за нов проект

ТК-1 още

Стационарни пожарогасителни инсталации. Съставни части на инсталации за гасене с газообразни вещества. Част 8: Изисквания и методи за изпитване на съединители

40.60 Край на общественото допитване

ТК-1 още

Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на системи за отопление. Част 1: Устройства за регулиране на системите за отопление с топлоносител гореща вода. Модули М3-5, 6, 7, 8

40.60 Край на общественото допитване

ТК-41 още

Енергийни характеристики на сгради. Регулиране на системи за отопление. Част 3: Устройства за регулиране на електрически системи за отопление. Модули М3-5, 6, 7, 8

40.60 Край на общественото допитване

ТК-41 още

Системи за управление на дим и топлина. Част 1: Спецификация за димни прегради

60.55 Приемане на ратифициран текст (DOR)

ТК-1 още