Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Тръби помпено-компресорни с муфи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Серовъглерод синтетичен технически

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-0/ПС-11 още

Серовъглерод синтетичен технически

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-11 още

Парафин технически

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Стомана лагерна. Скала и метод за определяне структурната ивичност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Бензин-разтворител за каучуковата промишленост

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Каучук синтетичен. Метод за определяне съдържанието на масло

60.60 Публикуван стандарт

ТК-76 още

Каучуци синтетични. Определяне на изопропаноловия екстракт

60.60 Публикуван стандарт

ТК-76 още

Ферохром. Потенциометричен и титриметричен метод за определяне съдържанието на хром

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-17 още

Мертеци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Мертеци

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-33 още

Ферохром. Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфор

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Ферохром. Фотометричен и атомно-абсорбционен метод за определяне съдържанието на алуминий

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Ферохром. Гравиметричен метод за определяне съдържанието на силиций

95.92 Решение да не се отменя стандарта

ТК-17 още

Средства за защита на растенията. Кратки наименования

60.60 Публикуван стандарт

ТК-0/ПС-6 още

Терпентин минерален

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-39 още

Мед. Фотометричен метод за определяне съдържанието на арсен

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-20 още

Течност охлаждаща нискозамръзваща

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-19 още