Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Машини за каучук и пластмаси. Закрити смесители. Изисквания за безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-52 още

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за оформяне на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 3 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за автоматично разделяне на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 3 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Междинни шкафове за втасване на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 3 още

Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи. Машини за щанцоване и перфориране. Изисквания за безопасност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на индустриални кари. Методи за изпитване за измерване на излъчвания шум

90.20 Начало на периодичен преглед

ЕРГ 14 още

Безопасност на кранове. Изисквания за опазване на здравето и за безопасност. Част 2: Ограничителни и индикаторни устройства

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-31 още

Машини за пробиване на тунели. Въздушни шлюзове. Изисквания за безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-100 още

Машини за пробиване на тунели. Пробивни машини с ударна глава и минни комбайни с непрекъснато действие. Изисквания за безопасност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Строителни подемници за товари. Част 1: Подемници с достъпни платформи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-66 още

Строителни подемници за товари. Част 1: Подемници с достъпни платформи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Строителни подемници за товари. Част 2: Наклонени подемници с недостъпни платформи с товароносещи устройства

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-66 още

Строителни подемници за хора и материали с вертикално направлявани кабини

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-66 още

Помпи за течности. Изисквания за безопасност. Процедура за хидростатично изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 1: Основни принципи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 2: Методи за измерване на лъчения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 3: Намаляване на лъчението чрез отслабване или екраниране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още