Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Електромагнитна съвместимост. Стандарт за група продукти за асансьори, ескалатори и подвижни пътеки. Устойчивост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за оформяне на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 3 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Машини за автоматично разделяне на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 3 още

Машини за обработване на хранителни продукти. Междинни шкафове за втасване на тесто. Изисквания за безопасност и за хигиена

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 3 още

Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи. Машини за щанцоване и перфориране. Изисквания за безопасност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още

Безопасност на индустриални кари. Методи за изпитване за измерване на излъчвания шум

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 14 още

Безопасност на кранове. Изисквания за опазване на здравето и за безопасност. Част 2: Ограничителни и индикаторни устройства

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-31 още

Машини за пробиване на тунели. Въздушни шлюзове. Изисквания за безопасност

60.60 Публикуван стандарт

ТК-100 още

Машини за пробиване на тунели. Пробивни машини с ударна глава и минни комбайни с непрекъснато действие. Изисквания за безопасност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-100 още

Строителни подемници за товари. Част 1: Подемници с достъпни платформи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-66 още

Строителни подемници за товари. Част 1: Подемници с достъпни платформи

60.60 Публикуван стандарт

ТК-66 още

Строителни подемници за товари. Част 2: Наклонени подемници с недостъпни платформи с товароносещи устройства

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-66 още

Строителни подемници за хора и материали с вертикално направлявани кабини

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-66 още

Помпи за течности. Изисквания за безопасност. Процедура за хидростатично изпитване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-2 още

Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 1: Основни принципи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-52 още

Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 2: Методи за измерване на лъчения

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-52 още

Безопасност на машините. Оценяване и намаляване на риска от лъчение от машини. Част 3: Намаляване на лъчението чрез отслабване или екраниране

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-52 още

Машини за производство на обувки и продукти от естествени и изкуствени кожи. Преси за обувки и кожи. Изисквания за безопасност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-0/ПС-7 още