Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално здравно устройство. Част 10417: Специално устройство. Глюкомер (ISO/IEEE FDIS 11073-10417:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално здравно устройство. Част 10418: Специално устройство. Наблюдение на INR (International Normalized Ratio) (ISO/IEEE 11073-10418:2014, коригирана версия от 2014-05-01)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално здравно устройство. Част 10418: Специално устройство. Наблюдение на INR (International Normalized Ratio) (ISO/IEEE 11073-10418:2014/Cor 1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално здравно устройство. Част 10419: Специално устройство. Инсулинова помпа (ISO/IEEE 11073-10419:2016, коригирана версия от 2018-03)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално здравно устройство. Част 10421: Специално устройство. Монитор за наблюдение на пиков експираторен поток (пиков поток) (ISO 11073-10421:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално здравно устройство. Част 10424: Специално устройство. Оборудване за дишане при терапия на сънна апнея (SABTE) (ISO/IEEE 11073-10424:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално здравно устройство. Част 10424: Специално устройство. Оборудване за дишане при терапия на сънна апнея (SABTE). Tехническа поправка 1 (ISO/IEEE 11073-10424:2016/Cor 1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално здравно устройство. Част 10425: Специализирано устройство. Непрекъснато наблюдение на нивото на глюкоза (CGM) (ISO/IEEE 11073-10425:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално здравно устройство. Част 10427: Специално устройство. Наблюдение на състоянието чрез лични здравни устройства (ISO/IEEE 11073-10427:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално здравно устройство. Част 10441: Специално устройство. Монитор за наблюдение на сърдечната дейност (ISO/IEEE 11073-10441:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално здравно устройство. Част 10442: Специално устройство. Оборудване за фитнес (ISO/IEEE 11073-10442:2015, коригирана версия от 2017-11-01)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално здравно устройство. Част 10471: Специално устройство. Независим център на живот (ISO/IEEE 11073-10471:2010)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално здравно устройство. Част 10472: Специално устройство. Монитор за наблюдение на лечение (ISO 11073-10472:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация със здравно устройство в място за обгрижване на пациента. Част 20101: Профили за прилагане. Основен стандарт (ISO/IEEE 11073-20101:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация с персонално здравно устройство. Част 20701: Комуникация на медицинско изделие от типа „медицинска грижа“. Архитектура за обмен на медицински изделия, ориентирана към услугата, и обвързване на протокола (ISO/IEEE 11073-20701:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация със здравно устройство в място за обгрижване на пациента. Част 30200: Профил при пренасяне. Свързване (ISO/IEEE 11073-30200:2004/Amd 1:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация със здравно устройство в място за обгрижване на пациента. Част 30200: Профил при пренасяне. Свързване (ISO/IEEE 11073-30200:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още

Информатика в здравеопазването. Комуникация със здравно устройство в място за обгрижване на пациента. Част 30300: Профил при пренасяне. Безжично (ISO/IEEE 11073-30300:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-80 още