Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Изисквания за проектирането/разработването и производството на стоманени резервоари, заварени, с плоско дъно, цилиндрични, вертикални, построявани на място, за съхраняване на течности с температурата на заобикалящата среда или по-висока

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-56 още

Проектиране и производство на изпълнявани на място стоманени, вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура между 0 °C и -165 °C. Част 1: Общи положения

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-56 още

Проектиране и производство на изпълнявани на място стоманени, вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура между 0 °С и -165 °С. Част 2: Метални елементи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-56 още

Проектиране и производство на изпълнявани на място стоманени, вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура между 0 °С и -165 °С. Част 3: Бетонни елементи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-56 още

Проектиране и производство на изпълнявани на място стоманени, вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура между 0 °С и -165 °С. Част 4: Изолационни елементи

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-56 още

Проектиране и производство на изпълнявани на място стоманени, вертикални, цилиндрични резервоари с плоско дъно за съхраняване на охладени втечнени газове с работна температура между 0 °С и -165 °С. Част 5: Изпитване, отводняване, почистване и изстудяване

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-56 още

Стоманени статични системи за складиране. Регулируеми палетни стелажни системи. Принципи за изчисляване на конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Стоманени неподвижни складови системи. Допустими отклонения, деформации и свободни разстояния

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Стоманени неподвижни складови системи. Технически изисквания за складови системи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Стоманени неподвижни складови системи. Използване и поддържане на складови системи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Стоманени неподвижни складови системи. Регулируеми палетни стелажни системи. Термини и определения

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Стоманени неподвижни складови системи. Регулируеми палетни стелажни системи. Принципи за сеизмично проектиране

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-56 още

Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод. Основи на проектирането на строителни конструкции. Изменение A1. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод: Основи на проектирането на строителни конструкции. Национално приложение (NA)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод. Основи на конструктивното и геотехническото проектиране

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още