Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Тръби телевизионни предавателни. Визуален метод за определяне на разрешаващата способност

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Апаратура радиоелектронна битова. Означения условни графични за замяна на надписи

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Предаватели радиоразпръсквателни стационарни от нискочестотния и средночестотния обхват автоматизирани. Основни параметри, технически изисквания и методи за измерване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Таблица телевизионна изпитвателна електронна универсална. Общи изисквания, състав и основни параметри на елементите и сигналите

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Предаватели късовълнови еднолентови. Методи за измерване

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Апаратура радиорелейна. Класификация и основни параметри на интерфейсните вериги

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Машини изчислителни и системи за обработка на данни. Ленти магнитни с широчина 12,7 mm със запис по 9 пътечки с плътност на записа 63 знака/mm. Технически изисквания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Предаватели от хектометровия и декаметровия вълнов обхват с мощност до 1kW за служебна радиовръзка. Основни параметри и технически изисквания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Уреди за откриване и приблизителни измервания на радиосмущения. Основни параметри, технически изисквания и методи за изпитване

95.20 Начало на гласуване за отмяна

ТК-47 още

Система за влакова диспечерска радиовръзка в обхват 450 MHz с предаване на аналогови сигнали за взаимодействие. Устройства. Параметри и общи технически изисквания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Тръби приемни цветни (кинескопи). Метод за определяне изместването на центъра на растера

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-47 още

Тръби приемни цветни (кинескопи). Метод за определяне измерване на електрическата якост

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Системи за телевизионно разпръскване. Основни параметри

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Системи приемни за спътникова телевизия. Термини и определения. Технически изисквания. Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Системи кабелни разпределителни за радио- и телевизионни сигнали. Честотни обхвати и канали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Системи радиорелейни и спътникови. Основни термини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Радиоудължител телефонен

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още

Разстояния между въздушни и кабелни съобщителни и радиотранслационни линии и окръжаващи ги обекти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-47 още