Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Статистическа интерпретация на резултатите от изпитване. Оценяване на средната стойност. Доверителен интервал

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Статистическа интерпретация на резултатите от изпитване. Оценяване на средната стойност. Доверителен интервал

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-12 още

Статистическа интерпретация на данни. Техника за оценяване и тестове за средни стойности и дисперсии

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени признаци. Част 1: Планове за вземане на извадки, индексирани по граница за качество за приемане (AQL), за контрол партида по партида. Изменение 1 (ISO 2859-1:1999/Amd 1:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени признаци. Част 1: Планове за вземане на извадки, индексирани по граница за качество за приемане (AQL), за контрол партида по партида (ISO 2859-1:1999/Cor 1:2001)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени признаци. Част 1: Планове за вземане на извадки, индексирани по граница за качество за приемане (AQL), за контрол партида по партида

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-12 още

Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени признаци. Част 2: Планове за вземане на извадки, индексирани по граница за качество (LQ), за контрол на изолирана партида (ISO 2859-2:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени признаци. Част 3: Процедури за вземане на извадки чрез пропускане на партида

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-12 още

Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени признаци. Част 4: Процедури за оценяване на декларирани нива на качество (ISO 2859-4:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени признаци. Част 5: Система от последователни планове за вземане на извадки, индексирани по граница за качество за приемане (AQL), при контрол партида по партида

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-12 още

Процедури за вземане на извадки за контрол по качествени признаци. Въведение към серията стандарти ISO 2859 за вземане на извадки за контрол по качествени признаци

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-12 още

Планове за последователно вземане на извадки за контрол по качествени признаци

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-12 още

Планове за двойно вземане на извадки по качествени признаци с минимален обем на извадката, индексирани по качеството на риска на производителя (PRQ) и по качеството на риска на потребителя (CRQ)

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-12 още

Процедури за вземане на извадки по качествени признаци за приемане. Система за вземане на извадки с допустимо нулево отклонение, базирани на принципа на кредит за контрол на изходящото качество

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-12 още

Комбинирани системи за вземане на извадки с допустимо нулево отклонение и процедури за контрол напроцеса на приемане на продукта

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-12 още

Процедури за вземане на извадка за проверка по качествени признаци. Двустепенни планове за вземане на извадка за извършване на одит и проверка съгласно предварителна информация (ISO 28596:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-12 още

Процедури за вземане на извадки по качествени признаци за приемане. Нива на качество, определени на база несъответстващи продукти на един милион продукти

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-12 още

Процедури за вземане на извадки за приемане, основани на принципа на разпределение на приоритетите (APP). Част 1: Насоки за подхода APP

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-12 още