Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 24: Статични електромери за реактивна енергия при основна честота (класове 0,5 S, 1 S и 1) (IEC 62053-24:2014/AMD1:2016/COR1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 31: Изходни импулсни устройства за електромеханични и електронни електромери (само за двупроводни линии) (IEC 62053-31:1998)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 52: Символи за променливотокови електромери (IEC 62053-52:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Специфични изисквания. Част 61: Консумирана мощност и изисквания към напрежението (IEC 62053-61:1998)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Управление на тарифите и товара. Част 11: Специфични изисквания към електронни приемници за дистанционно управление с насложени сигнали (IEC 62054-11:2004/A1:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Управление на тарифите и товара. Част 11: Специфични изисквания към електронни приемници за дистанционно управление с насложени сигнали (IEC 62054-11:2004/AMD1:2016/COR1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Управление на тарифите и товара. Част 11: Специфични изисквания към електронни приемници за дистанционно управление с насложени сигнали (IEC 62054-11:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Управление на тарифите и товара. Част 21: Специфични изисквания към превключващи часовници (IEC 62054-21:2004/A1:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Управление на тарифите и товара. Част 21: Специфични изисквания към превключващи часовници (IEC 62054-21:2004/AMD1:2017/COR1:2018)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Управление на тарифите и товара. Част 21: Специфични изисквания към превключващи часовници (IEC 62054-21:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Променливотокови уреди за измерване на електрическа енергия. Система за заплащане. Част 31: Специфични изисквания. Заплащане на измерената от статичен електромер активна енергия (класове 1 и 2) (IEC 62055-31:2005)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни от електрически измервания. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 1-0: Рамка за стандартизиране на интелигентно измерване (IEC 62056-1-0:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измерване на електрическа енергия. Обмен на данни за измервателни уреди за отчитане, управление на тарифи и товар. Част 21: Директен локален обмен на данни (IEC 62056-21:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 3-1: Използване на локална мрежа от усукани двойки проводници с носещ сигнал (IEC 62056-3-1:2013)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Обмен на данни за измерване на електрическа енергия. Набор от протоколи DLMS/COSEM. Част 4-7: Ниво на пренос на DLMS/COSEM за ІР мрежи (IEC 62056-4-7:2015)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измерване на електрическа енергия. Обмен на данни за измервателни уреди за отчитане, управление на тарифи и товар. Част 42: Физични на нива на услугите и процедури за ориентирана връзка при асинхронен обмен на данни (IEC 62056-42:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измерване на електрическа енергия. Обмен на данни за измервателни уреди за отчитане, за управление на тарифи и на товар. Част 46: Ниво на предаване на данни при използване на HDLC протокол (IEC 62056-46:2002/A1:2006)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още

Измерване на електрическа енергия. Обмен на данни за измервателни уреди за отчитане, управление на тарифи и товар. Част 46: Ниво на предаване на данни при използване на HDLC протокол (IEC 62056-46:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-79 още