Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Свободно окачени отопляващи и охлаждащи повърхности, захранвани с вода при температура под 120 °C. Част 4: Предварително монтирани излъчващи таванни панели. Метод за изпитване за определяне на охлаждащата мощност

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Измерване на характеристиките и проверки на системите за вентилация на жилища

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Въздухопроводна мрежа. Измерване на повърхнината на въздухопроводите

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Охлаждани тавани. Изпитване и оценяване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Въздухопроводни устройства. Методи за измерване на въздушния поток с помощта на калибрирани датчици в или близо до вентилационeн въздухопровод/нагнетяващ въздухопровод

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-41 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 1: Термини и определения

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 2: Условия на изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 3: Методи за изпитване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи за отопление и охлаждане на помещения и промишлени охладители с компресори с електрическо задвижване. Част 4: Изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Охлаждащи панели. Изпитване и оценяване на пасивни охлаждащи панели

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-41 още

Климатизатори, агрегати за охлаждане на течности и термопомпи с електрически задвижвани компресори за отопление и охлаждане на помещения, търговско и технологично охлаждане. Изпитване и номинални параметри в условия на частично натоварване и изчисляване на сезонни характеристики

60.60 Публикуван стандарт

ТК-41 още

Комини. Изисквания и методи за изпитване на метални комини и захранващи въздуховоди, независимо от материала, за изолирани отоплителни съоръжения. Част 2: Въздухо/димоотводи за изолирани съоръжения

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-0/ПС-35 още

Вентилация на сгради. Въздухопроводи и фитинги от метален лист с правоъгълно напречно сечение. Размери

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Въздухопроводи и фитинги от метален лист с кръгло напречно сечение. Размери

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Въздухопроводи от ламарина с правоъгълно сечение. Изисквания за якост и пропускания

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-41 още

Вентилация на сгради. Охлаждащи снопове. Изпитване и оценяване на действащи охлаждащи снопове

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-41 още

Климатизатори и агрегати за охлаждане на течности с изпарителни охлаждащи кондензатори и с електрически задвижвани компресори за охлаждане на помещения. Термини, определения, условия на изпитване, методи за изпитване и изисквания

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-43 още

Енергийни характеристики на сгради. Метод за изчисляване на енергийните потребности и ефективността на системите. Част 3: Системи за разпределение в помещенията (DHW, отопление и охлаждане), модул М3-6, М4-6, М8-6

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-41 още