Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Хигротермални характеристики на строителни материали и продукти. Определяне на свойства при пренасяне на водни пари (ISO 12572:2016)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на окачени фасади. Изчисляване на коефициента на топлопреминаване (ISO 12631:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на сгради. Топлопренасяне през земната основа. Методи за изчисление (ISO 13370:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на компоненти на сгради. Динамични топлинни характеристики. Методи за изчислeние (ISO 13786:2017, коригирана версия 2018-03)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на строителни компоненти и строителни елементи. Температура на вътрешната повърхност за предотвратяване на критична влажност на повърхността и конденз във вътрешността на строителните елементи. Методи за изчисление (ISO 13788:2012, коригирана версия от 2020-05)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на сгради. Коефициенти на топлопренасяне при топлопреминаване и вентилация. Метод за изчисление (ISO 13789:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлинни характеристики на сгради. Топлинно проектиране на основи за предотвратяване на вертикални колебания при замръзване (ISO 13793-2001)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Стъкло за строителството. Определяне на стойността на енергийния баланс. Метод за изчисление (ISO 14438:2002)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-7 още

Топлинни мостове в конструкции на сгради. Коефициент на линейно топлопреминаване. Опростени методи и стойности по подразбиране (ISO 14683:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на сградни и промишлени инсталации. Изчисляване на дифузия на водни пари. Изолационни системи за студени тръби (ISO 15758:2014)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и представяне на климатични данни. Част 1: Месечни средноаритметични стойности на отделни метеoрологични елементи (ISO 15927-1:2003)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и представяне на климатични данни. Част 2: Часови данни за определяне на натоварването при охлаждане (ISO 15927-2:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и представяне на климатични данни. Част 3: Изчисляване на индекс за дъжд върху вертикални повърхности, от почасови данни за вятър и дъжд (ISO 15927-3:2009)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и представяне на климатични данни. Част 4: Часови данни за изчисляване на годишната енергия, използвана за затопляне и охлаждане (ISO 15927-5:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и представяне на климатични данни. Част 5: Данни за проектен топлинен товар за отопляемо пространство. Изменение 1 (ISO 15927-5:2004/Amd 1:2011)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и представяне на климатични данни. Част 5: Данни за проектен топлинен товар за отопляемо пространство (ISO 15927-5:2004)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Хигротермални характеристики на сгради. Изчисляване и представяне на климатични данни. Част 6: Акумулирани температурни разлики (градус-дни) (ISO 15927-6:2007)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Топлоизолация на сгради. Отразяващи изолационни продукти. Определяне на топлинните характеристики (ISO 22097:2023)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още