Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Огъваеми хидроизолационни мушами. Битумни, пластмасови и каучукови мушами за покривни хидроизолации. Метод за изкуствено стареене чрез продължително комбинирано въздействие на UV лъчение, повишена температура и вода

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Лят асфалт за хидроизолации. Определения‚ изисквания и методи за изпитване

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-61 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Възстановяване на свързващото вещество от битумни емулсии, от разредени или пластифицирани битуми. Част 1: Възстановяване чрез изпарение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Възстановяване на свързващото вещество от битумни емулсии, от разредени или пластифицирани битуми. Част 2: Стабилизиране след възстановяване чрез изпарение

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на поведението при разпадане. Част 1: Определяне на степента на разпадане на катионни битумни емулсии, метод с минерален пълнител

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на поведението при разпадане. Част 2: Определяне на времето за фино смесване на катионни битумни емулсии

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-67 още

Асфалтови смеси. Изисквания за материалите. Част 21: Производствен контрол в предприятието

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-68 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Подпокривни прегради и прегради за стени c малки прекъснати елементи. Определяне на съпротивлението на проникване на вода

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-61 още

Битуми и битумни свързващи материали. Определяне на склонността към оцветяване на битуми

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на динамичния вискозитет на битумни свързващи вещества чрез апарат с въртящ се вал

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне загубата на маса на индустриални битуми след загряване

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи материали. Рамка на техническите изисквания за окислени битуми

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи материали. Рамка на техническите изисквания за твърди индустриални битуми

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-67 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на дестилационните характеристики на разредени и пластифицирани битумни свързващи вещества, произведени с минерални пластификатори

60.60 Публикуван стандарт

ТК-67 още

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на резервоари и язовирни стени

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Геосинтетични прегради. Характеристики, изисквани при използването им в строителството на канали

60.60 Публикуван стандарт

ТК-44 още

Огъваеми хидроизолационни мушами. Хидроизолация на бетонни плочи за мостове и други бетонни повърхности, по които преминават превозни средства. Подготовка на образци

60.60 Публикуван стандарт

ТК-61 още

Битуми и битумни свързващи вещества. Определяне на еластичното възстановяване на модифицирани битуми

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-67 още