Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-7: Пълностенни конструктивни елементи с натоварване извън равнината им

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Проектиране на възли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-8: Проектиране на възли

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 1-9: Умора

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 2: Стоманени мостове

90.60 Край на периодичен преглед

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-1: Кули, мачти и комини. Кули и мачти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 3-2: Кули, мачти и комини. Комини

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-1: Силози

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 4-2: Резервоари

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 5: Пилоти

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 3: Проектиране на стоманени конструкции. Част 6: Подкранови конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още

Еврокод 4: Проектиране на комбинирани стомано-стоманобетонни конструкции. Част1-1: Общи правила и правила за сгради

60.60 Публикуван стандарт

ТК-56 още