Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Твърди сплави. Химичен анализ чрез атомно-абсорбционна спектрометрия. Част 1: Общи изисквания (ISO 7627-1:1983)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Химичен анализ чрез атомно-абсорбционна спектрометрия. Част 2: Определяне на калций, калий, магнезий и натрий в коцентрации от 0,001 % до 0,02 % (m/m) (ISO 7627-1:1983)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Химичен анализ чрез атомно-абсорбционна спектрометрия. Част 3: Определяне на кобалт, желязо, магнезий и никел в концентрации от 0,01 % до 0,5 % (m/m) (ISO 7627-3:1983)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Химичен анализ чрез атомно-абсорбционна спектрометрия. Част 4: Определяне на молибден, титан и ванадий в концентрации от 0.01 % до 0.5 % (m/m) (ISO 7627-4:1983)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Химичен анализ чрез атомно-абсорбционна спектрометрия. Част 5: Определяне на кобалт, желязо, магнезий, молибден, никел, титан и ванадий в концентрации от 0.5 % до 2 % (m/m) (ISO 7627-5:1983)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Химичен анализ чрез атомно-абсорбционна спектрометрия. Част 6: Определяне на хром в концентрации от 0.01 % до 2 % (m/m) (ISO 7627-6:1985)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Метални прахове. Определяне на специфичната повърхност на обвивката чрез измервания на пропускливостта на въздух през пласт от прах в условия на стационарен поток (ISO 10070:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Определяне на калций, мед, желязо, калай, магнезий, манган, натрий, никел и цинк в кобалтови метални прахове. Пламъков атомноабсорбционен спектрометричен метод (ISO 11876:2010)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Метални прахове. Определяне скоростта на изтичане с помощта на калибрирана фуния (флоуметър на Gustavsson) (ISO 13517:2020)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Пластифицирани метални прахови смеси. Определяне съдържанието на пластификатор. Модифициран метод за екстракция на Soxhlet (ISO 13944:2012)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Спечени, инжекционно формувани метални материали. Изисквания (ISO 22068:2012)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Порести спечени метални материали. Проницаеми спечени метални материали. Определяне на плътност, съдържание на масло и открита порестост (ISO 2738:1999)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Метални спечени втулки. Определяне якостта на радиален натиск (ISO 2739:2012)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Спечени метални материали с изключение на твърди сплави. Пробни тела за изпитване на опън (ISO 2740:2009)

90.60 Край на периодичен преглед

ЕРГ 1 още

Твърди сплави. Изпитване на абразивност на твърди сплави (ISO 28080:2021)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Прахова металургия. Речник (ISO 3252:2019)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още

Спечени метални материали с изключение на твърдите сплави. Определяне на якост на огъване (ISO 3325:1996)

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ЕРГ 1 още

Спечени метални материали с изключение на твърдите сплави. Определяне на якост на огъване (ISO 3325:1996)

60.60 Публикуван стандарт

ЕРГ 1 още