Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Фероволфрам, силикокалций и феробор. Методи за вземане и подготовка на проби за химически и физико-химически анализ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феросплави, хром и метален манган. Общи изисквания към вземане към вземане и подготовка на проби за химически анализ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феросилиций. Тегловен метод за определяне съдържанието на силиций

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Фероманган. Марки и технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феросилиций

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феробор. Марки и технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феротитан. Марки и технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Фероволфрам

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Ферохром

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феромолибден. Марки и технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феросилиций за обогатяване

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Ферованадий. Марки и технически изисквания

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Фероманган. Фотометричен и тегловен метод за определяне съдържанието на силиций

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феросицилий. Атомно-абсорбционен, фотометричен и потенциометричен метод за определяне съдържанието на хром

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феросицилий. Фотометричен метод за определяне съдържанието на фосфор

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феросицилий. Атомно-абсорбционен, фотометричен и обемен метод за определяне съдържанието на манган

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феросилиций. Атомно-абсорбционен, фотометричен и комплексометричен метод за определяне съдържанието на алуминий

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още

Феротитан, феромолибден и ферованадий. Методи за вземане и подготовка на проби за химически и физико-химически анализ

60.60 Публикуван стандарт

ТК-17 още