Български институт за стандартизация
Чрез стандартите - винаги крачка напред
Телефон: +359 2 8174 523, +359 2 8174 504
E-mail: info@bds-bg.org
София 1797, ул. "Лъчезар Станчев" 13, ж.к. "Изгрев"
ЕИК: 175079183, ИН по ДДС: BG175079183
Главно меню

Проекти и стандарти

За по-лесно намиране на необходимата информация, използвайте различните възможности за разширено търсене по-долу, напр. търсене по технически комитет; по ключова дума на български/английски език; по референтен номер и други.

Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и водосъбирателни системи. Част 4: Фактори за въздействие върху корозионноустойчиви стомани

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за оценка на вероятността от корозия във водоразпределителни и водосъбирателни системи. Част 5: Фактори за въздействие върху леярски чугун, нелегирани и ниско легирани стомани

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Общи принципи за катодна защита на зарити или потопени крайбрежни метални конструкции

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Катодна защита на плаващи нефтени платформи от стомана

90.92 Решение за преработване на стандарт

ТК-42 още

Методи за измерване на катодната защита

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Катодна защита на зарити метални резервоари и свързващи тръби

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Катодна защита на съставни конструкции

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Защита на метални материали срещу корозия. Ръководство за оценка на вероятността от корозия в затворени водни циркулационни системи

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Външна катодна защита на обшивки на кладенци

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Катодна защита на корабни обшивки

90.20 Начало на периодичен преглед

ТК-42 още

Катодна защита на външни повърхности на надземен резервоар за съхранение в контакт с почва или фундаменти

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-42 още

Катодна защита на вътрешни повърхности на метални резервоари, конструкции, съоръжения и тръбопроводи, съдържащи морска вода

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Конструкционни лепила. Корозия. Част 1: Определяне и класификация на корозия на медна подложка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-39 още

Конструкционни лепила. Корозия. Част 2: Определяне и класификация на корозия на месингова подложка

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-39 още

Защита срещу корозия от случаен електрически ток от постояннотоковата електрическа система

90.93 Решение за продължаване на действието на стандарт

ТК-70 още

Корозионни изпитвания в изкуствени атмосферни условия при много ниски концентрации на замърсяващ(и) газ(ове) (ISO 10062:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитване за водна корозия на сплави от цирконий за употреба в реактори за ядрена енергия (ISO 10270:2022)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още

Корозия на метали и сплави. Изпитване чрез периодично потапяне в солен разтвор (ISO 11130:2017)

60.60 Публикуван стандарт

ТК-42 още